ASBAM 5

 • ASBAM 5

  Tarikh: 07/26/2016  -  07/28/2016
  Tempat: Hotel Condotel Makassar, Indonesia


  Pengenalan

   

  Seminar Antarabangsa Ke-5 Arkeologi, Sejarah dan Budaya ini merupakan seminar yang diadakan untuk kali kelima dan tujuan utama adalah untuk mengumpulkan hasil penyelidikan terkini berkaitan bidang arkeologi, sejarah dan budaya di Alam Melayu yang dikirkan amat penting untuk diwacanakan di peringkat antarabangsa.

  Seminar ini akan mengumpulkan sarjana dan juga pelajar pasca siswazah dalam satu sidang untuk mereka bertukar pendapat dan menyampaikan hasil penyelidikan serta pemikiran mereka berdasarkan hipotesis atau teori baru. Seminar ini dijangka dapat menarik perhatian pelbagai pihak dalam negara. Antaranya adalah kalangan akademik yang terdiri daripada sarjana dan mahasiswa/i, kakitangan kerajaan terutamanya yang terlibat dengan aktiviti permuziuman dan warisan, pencinta sejarah dan orang awam yang berminat.

   

  Tema

  1. Bahasa, Linguistik & Kesusasteraan
  2. Arkeologi, Kebudayaan & Warisan
  3. Falsafah, Kesenian & Teknologi
  4. Alam Sekitar, Ekologi & Masyarakat
  5. Sejarah, Politik & Hubungan Antarabangsa

   

  Tujuan Persidangan

  • Menemukan para penyelidik yang terlibat dalam arkeologi, sejarah dan budaya di peringkat antarabangsa
  • Memperoleh pelbagai data baru dalam bidang arkeologi, sejarah dan budaya terutamanya mengenai kajian di Alam Melayu
  • Memperkukuhkan jaringan penyelidikan dalam bidang tersebut terutamanya dengan para sarjana dari luar negara.
  • Memperkukuhkan bidang sains kemanusiaan dengan penglibatan daripada bidang sains tulen terutamanya kepada mereka yang terlibat dengan kajian arkeologi
  • Mengangkat bidang arkeometri sebagai satu bidang baru di Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Melestarikan warisan budaya dan warisan semula jadi Malaysia

   

  Kadar Bayaran:

  Pembentang/ Poster: RM 400.00
  Peserta: RM 300.00

  Brosur: Brosur ASBAM5


  Speakers

  • ASBAM 5


  Organiser

  Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
  Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) UKM
  Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia

 • Tarikh Penting

  Tarikh Seminar :           26 – 28 Julai 2016 (Selasa -Khamis)


  Tarikh akhir penghantaran Abstrak : 30 April 2016
  Tarikh akhir penghantaran kertas kerja penuh dan pembayaran yuran persidangan : 17 Jun 2016


  * Tempat adalah terhad, oleh sebab itu abstrak yang diterima akan dinilai dan dipilih sebelum diterima untuk dibentangkan
  * Pihak urusetia berhak untuk menolak abstrak yang tidak menetapi tema persidangan @ sebab-sebab lain
  * Segala keputusan urusetia adalah muktamad

 • Maklumat Urusetia

  Untuk maklumat lanjut, boleh hubungi:
  Urusetia
  Seminar Antarabangsa Ke-5,
  Arkeologi, Sejarah & Budaya di Alam Melayu
  Institut Alam dan Tamadun Melayu, ATMA
  Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM
  43600 Bangi, Selangor

  Tel: 603-8921 5280 / 5131
  Faks: 603-8925 4698
  Email: ziskandar@ukm.edu.my; asbam.atma@gmail.com

 • Garis Panduan Penulisan

  Biodata: 

  • 50 Patah perkataan

  Abstrak:

  • 250 patah perkataan.
  • Maksima 5 kata kunci.
  • Rupa tulisan Times New Roman bersaiz 12 pt dengan langkau 1.

  Kertas Kerja Penuh:

  • 5,000 patah perkataan.
  • Rupa tulisan Times New Roman bersaiz 12 pt dengan langkau 1.5.
 • Galeri