04 | 07 | 2015

Articles

Group Members

 

 

Kumpulan Penyelidikan Kelestarian dalam Penyelidikan dan Pembangunan Manusia

 

Bil

Nama Pensyarah

 

1

Prof. Madya Dr.  Ruhizan Mohamad Yasin (Ketua)

2

Prof. Dr. Puan Sri Rohaty Mohd Majzub

3

Prof. Dr. Nor Aishah Buang

4

Prof. Dr. Mohamed Amin Embi

5

Prof. Madya Dato’ Dr. Norzaini Azman

6

Prof. Madya Dr. Norasmah Othman

7

Prof. Madya Dato’ Dr. Abdul Razak Ahmad

8

Prof Madya Dr. Muhammad Hussin

9

Dr. Mohd Radzani Abdul Razak

10

Dr. Tajul Arifin Muhamad

11

Dr. Mohd Taib Harun

12

Dr. Norlena Salamuddin

13

Puan Rozlina Tan Abdullah

 

Group Members

 

 

Kumpulan Penyelidikan Polisi dan Tadbir Urus Pendidikan

 

Bil

Nama Pensyarah

 

1

Prof. Datin Dr. Juriah Long (Ketua)

2

Prof. Madya Dr. Izham Mohd Hamzah

3

Dr. Hamidah Yamat

4

Dr. Jamil Ahmad

5

Dr. Melor Md Yunus

6

En. Jamalul Lail Abd Wahab

 

Group Members

 

 

Kumpulan Penyelidikan Komuniti dan Pemupukan

Nilai Murni

 

Bil

Nama Pensyarah

 

1

Prof. Datin Dr. Amla Mohd Salleh (Ketua)

2

Prof. Dr. Zuria Mahmud

3

Prof. Madya Datin Dr. Zahara Abdul Aziz

4

Dr. Mohd Isa Hamzah

5

Dr. Salleh Amat

6

Dr. Mohd Arif Ismail

7

Dr. Sharifah Nor Puteh

 

Group Members

 

Kumpulan Penyelidikan e-Pembelajaran

 

Bil

Nama Pensyarah

 

1

Prof. Dr. Mohamed Amin Embi (Ketua)

2

Prof. Madya Dr. Rosseni Din

3

Prof. Madya Dr. Norazah Mohd Nordin

4

Prof. Madya Dato’ Dr. Ab. Halim Tamuri

5

Prof. Madya Dr. Maimun Aqsha Lubis

6

Prof. Madya Dr. Ruhizan Mohamad Yasin

7

Prof. Madya Dr. Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff

8

Prof. Madya Dr. Zamri Mahamod

9

Prof. Madya Dr. Effandi Zakaria

10

Prof. Madya Dr. Saemah Rahman

11

Dr. Melor Md Yunus

 

Group Members

 

 

Kumpulan Penyelidikan Kepelbagaian dan

Pendidikan Inklusif

 

Bil

Nama Pensyarah

 

1

Prof. Dato’ Dr. Zalizan Mohd Jelas (Ketua)

2

Prof. Dr. Mohamed Amin Embi

3

Prof. Madya Dr. Manisah Mohd Ali

4

Prof. Madya Dr. Mohd Hanafi Mohd Yassin

5

Dr. Hasnah Toran

6

Dr. Ruslin Amir

7

Dr. Rosadah Abd Majid

8

Dr. Safani Bari

9

En. Mohd Mokhtar Tahar

10

Puan Norshidah Mohamad Salleh

 

Upcoming Events

Bengkel FRGS, Prof Dr Mohd Amin Embi, Puri Pujangga, 7-8 Jan 2013.

Lawatan Datin Seri Rosmah ke Makmal Autisme,Fakulti Pendidikan, 30 Jan 2013, Jam: 12.00 tgh.

Wacana Ilmiah Siri 1/2013, Bilik Rehat Pensyarah, 5 Feb 2013, 12.30tgh-1.00tgh, Tajuk: "Becoming a Researcher" oleh Prof Dr Lilia Halim

Bengkel ERGS, 14 Feb. 2013, Bilik Gerbang Minda, 9.00-4.00 ptg

Lawatan Adjung Prof Terry Bond ke Fakulti Pendidikan, 15 Feb-22 Feb 2013.

Bengkel/Ceramah Penerbitan Akademik oleh Springer Publication, 4 Mac 2013, DK 43.101. Jam: 2.00ptg-4.30ptg Maklumat lanjut drp: Pn Eila ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE, IETC 2013,KUALA LUMPUR - MALAYSIA, 13-15 May 2013, www.iet-c.net

Seminar Pendidikan Serantau Ke-6 UKM-UNRI: 22-23 Mei 2013, Hotel Residence, UNITEN, Bangi