Latest News | More News

PRGS-NEWS1

Pembukaan Permohonan Skim Geran Penyelidikan Pembangunan Prototaip (PRGS) Fasa 2/2015

Sukacita dimaklumkan bahawa Permohonan Skim Geran Penyelidikan Pembangunan Prototaip (PRGS) Fasa 2/2015 sedang dibuka mulai 10 Ogos 2015 hingga 24 September 2015. Penghantaran permohonan di

PRGS-NEWS

Keputusan Permohonan Skim Geran Penyelidikan Pembangunan Prototaip (PRGS) Fasa 1/2015

Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah memilih 170 permohonan Skim Geran Penyelidikan Pembangunan Prototaip (PRGS) daripada institusi pengajian tinggi

CREST

Geran Penyelidikan dan Pembangunan CREST Fasa 2/2015

Pusat Inovasi Kolaboratif (PIK) dipertanggungjawabkan oleh Pengarah CRIM untuk menyelaras semua permohonan Geran Penyelidikan dan Pembangunan CREST dari UKM. Surat Sokongan yang diperlukan di halaman ‘Academic Information‘

Translate »