IP Ambassador by Faculty

FAKULTI PERUBATAN

Prof. Madya Dr. Mohd Yazid Bajuri
Jabatan Ortopedik & Traumatologi
Emel: yb@ppukm.ukm.edu.my
Tel: 03-9145 6018
Berkuatkuasa sehingga: 31 Mei 21

Mohamad Norman Mohd Nordin
Juru X-RAY
Jabatan Perkhidmatan Radiologi, HUKM
Emel: norman@ppukm.ukm.edu.my
Tel: 03-9145 6382
Berkuatkuasa sehingga: 31 Mei 21

 

FAKULTI KEJURUTERAAN & ALAM BINA (FKAB)

Prof. Ir. Dr. Mohd Syuhaimi Ab. Rahman
Timbalan Dekan (Prasiswazah)
Pusat Kejuruteraan Elektronik Dan Komunikasi Terkehadapan (PAKET)
Emel: syuhaimi@ukm.edu.my
Tel: 03-8911 8412
Berkuatkuasa sehingga: 31 Mei 21

Dr. Manal Ismail
Pusat Penyelidikan Teknologi Proses Mampan (CESPRO)
Emel: manal@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 6404
Berkuatkuasa sehingga: 31 Mei 21

Dr. Sudharshan Naidu a/l Raman
Penyelaras Program
Pusat Senibina Dan Alam Bina Inovatif (SErAMBI)
Emel: snraman@ukm.edu.my
Tel: 03-8911 8403
Berkuatkuasa sehingga: 31 Mei 21

Puan Roslena binti Md Zaini
Pegawai Penyelidik
Pejabat Dekan FKAB
Emel: roslena@ukm.edu.my
Tel: 03-89118312
Berkuatkuasa sehingga: 31 Mac 21

 

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI (FST)

Prof. Madya Dr. Chia Chin Hua
Ketua Program
Pusat Sains Terkehadapan (PST)
Emel: chia@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 5473
Berkuatkuasa sehingga: 31 Mei 21

Prof. Madya Dr. Azmin Sham Rambely
Penolong Dekan (Pengajaran Dan Citra)
Pusat Pemodelan Dan Sains Data (PPSD)
Emel: asr@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 3244
Berkuatkuasa sehingga: 31 Julai 2020

Prof. Madya Dr. Rizafizah Othaman
Pusat Bahan Termaju Dan Sumber Keterbaharuan (PBTSK)
Emel: rizafizah@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 4596
Berkuatkuasa sehingga: 1 Mac 2020

 

FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT (FTSM)

Prof. Dr. Zarina Shukur
Pusat Keselamatan Siber
Emel: zarinashukur@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 6466
Berkuatkuasa sehingga: 31 Mei 21

Prof. Madya Dr. Noraidah Sahari @Ashaari
Pengerusi
Pusat Penyelidikan Teknologi & Pengurusan Perisian (SOFTAM)
Emel: nsa@ftsm.ukm.my
Tel: 03-8921 6788
Berkuatkuasa sehingga: 31 Mei 21

Dr. Tengku Siti Meriam Tengku Wook
Ketua Program
Pusat Penyelidikan Teknologi & Pengurusan Perisian (SOFTAM)
Emel: tsmeriam@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 6665
Berkuatkuasa sehingga: 31 Mei 21

 

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Dr. Rosmawati Mohamad Rasit
Pengerusi
Pusat Kesejahteraan Insan & Komuniti
Emel: rosmawati@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 5359
Berkuatkuasa sehingga: 31-Oct-20

Dr. Ahmad Dahlan Salleh
Penyelaras Program
Pusat Fiqh Kontemporari Dan Pematuhan Syariah
Emel: dahlan@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 3520
Berkuatkuasa sehingga: 31 Mei 21

Hasbi Mat Harun
Pegawai Penyelidik Sosial Kanan
Pejabat Dekan
Emel: hasbi@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 3197
Berkuatkuasa sehingga: 31 Mei 21

Dr. Suhaila binti Zailani @ Ahmad
Penyelaras Program
Pusat Rantau Timur Tengah & Nusantara
Emel: suzail@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 5580
Berkuatkuasa sehingga: 14 Mac 2020

Dr. Noor Lizza binti Mohamed Said
Penyelaras Program
Pusat Fiqh Kontemporari Dan Pematuhan Syariah
Emel: lizza@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 5500
Berkuatkuasa sehingga: 14 Mac 2020

Dr. Ahmad Yunus bin Mohd Noor
Pusat Akidah & Keamanan Global
Emel: a_yunus@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 5529
Berkuatkuasa sehingga: 14 Mac 2020

 

FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN (FEP)

Dr. Norlin Khalid
Pusat Pembangunan Inklusif Dan Lestari (SID)
Emel: nrlin@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 4635
Berkuatkuasa sehingga: 28-Feb-21

Prof. Madya Dr. Tamat Sarmidi
Timbalan Dekan (Penyelidikan & Inovasi)
Pusat Pembangunan Inklusif Dan Lestari (SID)
Emel: tamat@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 4496
Berkuatkuasa sehingga: 31-Jan-20

Dr. Mohd Helmi Ali
Timbalan Pengarah, PKK
Pusat Perniagaan Global Dan Ekonomi Digital (GloBDE)
Emel: mohdhelmiali@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 5333
Berkuatkuasa sehingga: 31 Mei 21

 

FAKULTI SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN (FSSK)

Dr. Abdul Latiff Ahmad
Timbalan Pengarah, Pusat Hubungan Antarabangsa (UKM GLOBAL)
Pusat Pengajian Media & Komunikasi
Emel: alba@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 4187
Berkuatkuasa sehingga: 30-Jun-20

Dr. Rosmiza binti Mohd Zainol
Ketua Editor
Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan & Persekitaran
Emel: miza@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 5221
Berkuatkuasa sehingga: 30-Apr-20

Prof. Madya Dr. Shanthini Pillai Joseph Sandra
Felo Kanan Bersekutu (KITA)
Pusat Pengajian Bahasa & Linguistik
Emel: spillai@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 6535
Berkuatkuasa sehingga: 30-Apr-20

Dr. Siti Fardaniah Abdul Aziz
Pusat Pengajian Psikologi & Pembangunan Manusia
Emel: daniah@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 5211
Berkuatkuasa sehingga: 25-Jan-21

Dr. Muammar Ghaddafi bin Hanafiah
Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan & Kebudayaan Melayu
Emel: muammar@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 5541
Berkuatkuasa sehingga: 31-Jan-20

Dr. Farizal bin Mohd Razalli
Pusat Pengajian Sejarah, Politik & Strategi
Emel: farizal@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 4603
Berkuatkuasa sehingga: 30-Apr-20

 

FAKULTI SAINS KESIHATAN (FSK)

Rahaida Ramli
Pengurus
Pejabat Dekan FSK
Emel: rahaida@ukm.edu.my
Tel: 03-9289 7978
Berkuatkuasa sehingga: 31 Mei 21

Dr. Akmal Sabarudin
Penolong Dekan (Keusahawanan Dan Kreativiti)
Pusat Sains Kesihatan & Gunaan (PSKG)
Emel: akmal.sabarudin@ukm.edu.my
Tel: 03-9289 7641
Berkuatkuasa sehingga: 30-Apr-20

 

FAKULTI FARMASI

Dr. Fhataheya Buang
Pegawai Penyelidik
Pejabat Dekan F.Farmasi
Emel: fhataheya_buang@ukm.edu.my
Tel: 03-9289 7963
Berkuatkuasa sehingga: 31 Mei 21

 

FAKULTI UNDANG – UNDANG

Dr. Muhamad Helmi Md Said
Pusat Pendidikan & Profesion Undang-Undang
Emel: mhelmisaid@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 6375
Berkuatkuasa sehingga: 28-Feb-21

Prof. Madya Dr. Shahrul Mizan bin Ismail
PUSAT UNDANG-UNDANG ANTARABANGSA & SIYAR
Emel: shahrulmizan@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 6360
Berkuatkuasa sehingga: 31 Mei 21

 

FAKULTI PERGIGIAN

Dr. Nurrul Shaqinah Nasruddin
Penyelaras
Pusat Diagnostik Kraniofasial & Biosains
Emel: shaqinah@ukm.edu.my
Tel: 03-9289 7344
Berkuatkuasa sehingga: 30-Apr-20

Nur Akmalulhidayah Md Said
Pejabat Dekan F.Pergigian
Emel: shaqinah@ukm.edu.my
Tel: 03-92897149
Berkuatkuasa sehingga: 1 Mac 2020

 

FAKULTI PENDIDIKAN

Azrizal Mohamed Zin
Pegawai Penyelidik Sosial Kanan
Pejabat Dekan FPEN
Emel: azrizal@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 6250
Berkuatkuasa sehingga: 1 Mac 2020

 

GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS (GSB)

Dr. Samruhaizad binti Samian @ Samion
Pegawai Penyelidik Sosial Kanan
UKM-Graduate School of Business (UKM-GSB)
Emel: samruhaizad@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 4484
Berkuatkuasa sehingga: 30-Apr-20