IP Ambassador by Center

PUSAT CITRA UNIVERSITI

Prof. Madya Dr. Zarina binti Othman
Timbalan Pengarah (CITRA)
Pusat Citra Universiti (CITRA UKM)
Emel: zothman@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 3267
Berkuatkuasa sehingga: 31-Jan-20

 

PUSAT KEPIMPINAN WANITA

Prof. Madya Dr. Jamaluddin Aziz
Timbalan Pengarah
Pusat Kepimpinan Wanita
Emel: jaywalk@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 4752
Berkuatkuasa sehingga: 31 Mei 2020

 

PUSAT KEBUDAYAAN

Zaiton Hasan
Pegawai Kebudayaan Kanan
Pusat Kebudayaan Universiti
Emel: hzaiton@ukm.edu.my
Tel: 03-8921 5240
Berkuatkuasa sehingga: 31 Mei 2020

 

CESMED

Prof. Madya Ir. Dr. Norhana binti Arsad
Penolong Dekan (Keusahawanan Dan Kreativiti) FKAB
CESMED
Emel: noa@ukm.edu.my
Tel: 03-8911 8363
Berkuatkuasa sehingga: 31-Dec-21