2018 : Social Sciences

PEMFAILAN HARTA INTELEK YANG BERJAYA 2018

JANUARI 2018

Ketua Penyelidik: Muhammad Arif Bin Yahya (FPI)
Tajuk: Panduan Hafazan Hadith
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 8-Jan-18

JULAI 2018

Ketua Penyelidik: Dr. Rosmawati Binti Mohamad Rasit (FPI)
Tajuk: Skrip Filem Pendek Dakwah “Ibu Ku Kuat Berbohong”
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 2-Jul-18

Ketua Penyelidik: Dr. Shahrul Mizan (FUU)
Tajuk: Zombie Attack
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 2-Jul-18

Ketua Penyelidik: Dr. Shahrul Mizan (FUU)
Tajuk: Sinful Desire
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 2-Jul-18

OGOS 2018

Ketua Penyelidik: Prof. Madya Dr. Khazriyati Bt. Salehuddin (FSSK)
Tajuk: Module to Learn English through Arabic using English translation of the Quran
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 6-Aug-18

Ketua Penyelidik: Dr. Hazita Hazman (FSSK)
Tajuk: CBET UKM: COMPETENCY BASED ENGLISH TEST
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 6-Aug-18

Ketua Penyelidik: Mohd Hasrul Bin Kamarulzaman (Permata Pintar)
Tajuk: Motivational Orientation towards Differentiated Instruction in English Language Teaching (MoDiELT)
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 6-Aug-18

Ketua Penyelidik: Mohd Hasrul Bin Kamarulzaman (Permata Pintar)
Tajuk: Motivational Orientation of Differentiated Instruction in Mathematics Teaching and Learning (MoDiMaths)
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 6-Aug-18

Ketua Penyelidik: Dr. Azianura Hani Binti Shaari (FSSK)
Tajuk: Linguistic Patterning and Persuasive Language Model for Online Romance Scam-Attack Framework
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 6-Aug-18

Ketua Penyelidik: Dr. Suhaila Binti Zailani @ Ahmad (FPI)
Tajuk: SET PAPAN PERMAINAN TAJRID AL-MUSHTAQQAT
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 6-Aug-18

Ketua Penyelidik: Dr. Zaini Nasohah (FPI)
Tajuk: Soal Selidik Kekuatan dan Kelemahan Aspek Amali dalam Pengajaran Kursus Program Diploma Pentadbiran Kehakiman dan Guaman (DPKGI) UKM
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 6-Aug-18

Ketua Penyelidik: Dr. Suhaila Binti Zailani @ Ahmad (FPI)
Tajuk: Permainan Sullam Al-Najah
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 27-Aug-18

Ketua Penyelidik: Prof. Madya Dr. Mohd Hanafi Bin Mohd Yasin (F.Pendidikan)
Tajuk: JAWIKU
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 27-Aug-18

SEPTEMBER 2018

Ketua Penyelidik: Dr. Rosmawati Binti Mohamad Rasit (FPI)
Tajuk: Instrumen Parameter Komunikasi Silang Budaya
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 3-Sep-18

Ketua Penyelidik: Dr. Rosmawati Binti Mohamad Rasit (FPI)
Tajuk: INSTRUMEN HOTEL PATUH SYARIAH
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 3-Sep-18

Ketua Penyelidik: Dr. Wan Rosmanira Ismail (CRIM)
Tajuk: Spesifikasi Keperluan Pengguna (URS) Modul Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) dalam Sistem Modal Insan berPusat (SMIP)
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 3-Sep-18

Ketua Penyelidik: Dr. Wan Rosmanira Ismail (CRIM)
Tajuk: Spesifikasi Keperluan Pengguna (URS) Submodul Laporan Teknik dalam SMPU
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 3-Sep-18

Ketua Penyelidik: Dr. Junaini Kasdan (ATMA)
Tajuk: Kit Pembelajaran Bahasa Melayu untuk penutur asing
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 3-Sep-18

Ketua Penyelidik: Dr. Wan Rosmanira Ismail (CRIM)
Tajuk: Pengiraan Anugerah Kecemerlangan MyRA UKM
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 3-Sep-18

OKTOBER 2018

Ketua Penyelidik: Nur Nadiah Binti Lani (Permata Pintar)
Tajuk: Permata Pintar Education Module for Pure Mathematics
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 8-Oct-18

Ketua Penyelidik: Norfiza Binti Apfandi (Permata Pintar)
Tajuk: History (Modul Pendidikan Permata Pintar: Sejarah)
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 8-Oct-18

Ketua Penyelidik: Ong Sy Ing (Permata Pintar)
Tajuk: Modul Pendidikan Permata Pintar Subjek Penyelidikan
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 8-Oct-18

Ketua Penyelidik: Prof. Dr. Zafir Khan (FEP)
Tajuk: Model Dan Modul i-Stres, u-Stres & d-Stres
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 8-Oct-18

Ketua Penyelidik: Nor Sakinah Bt. Mohamad (Permata Pintar)
Tajuk: Modul Pendidikan (Permata Pintar) Subjek Falsafah
No. Perlindungan : Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan : 8-Oct-18

Ketua Penyelidik: Prof. Madya Dr. Wan Shahrazad Binti Wan Sulaiman (FSSK)
Tajuk: Modul Kebolehsesuaian Kerjaya
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 8-Oct-18

Ketua Penyelidik: Mohd Hasrul Bin Kamarulzaman (Permata Pintar)
Tajuk: Motivational Orientation of Differentiated Instruction in the Teaching of History [MoDiHist]
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 29-Oct-18

Ketua Penyelidik: Mohd Hasrul Bin Kamarulzaman (Permata Pintar)
Tajuk: Motivational Orientation towards Differentiated Instruction in the Teaching of Biology Questionnaire (MoDiBio)
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 29-Oct-18

Ketua Penyelidik: Mohd Hasrul Bin Kamarulzaman (Permata Pintar)
Tajuk: Motivational Orientation of Differentiated Instruction in the Teaching of Chemistry Questionnaire (MoDiChem)
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 29-Oct-18

Ketua Penyelidik: Mohd Hasrul Bin Kamarulzaman (Permata Pintar)
Tajuk: Motivational Orientation of Differentiated Instruction in the Teaching of Physics Questionnaire (MoDiPhy)
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 29-Oct-18

Ketua Penyelidik: Mohd Hasrul Bin Kamarulzaman (Permata Pintar)
Tajuk: Motivational Orientation of Differentiated Instruction in the Teaching of Malay Language Questionnaire (MoDiMal)
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 29-Oct-18

Ketua Penyelidik: Mohd Hasrul Bin Kamarulzaman (Permata Pintar)
Tajuk: Motivational Orientation of Differentiated Instruction in the Teaching of Islamic Education Questionnaire (MoDiPai)
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 29-Oct-18

NOVEMBER 2018

Ketua Penyelidik: Prof. Madya Dr. Fariza Bt. Md. Sham (FPI)
Tajuk: Garis Panduan Syariah Untuk Ibu Bapa Dalam Menangani Perilaku Seksual Remaja Autisme
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 9-Nov-18

Ketua Penyelidik: Afifah Binti Mohamad Radzi (Permata Pintar)
Tajuk: Modul Pendidikan Permata Pintar Subjek Bahasa Inggeris
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 9-Nov-18

Ketua Penyelidik: Mohd Aftar Bin Abu Bakar (Permata Pintar)
Tajuk: Buku Modul Kursus CITRA Wajib Universiti LMCW2022 PEngurusan dan Analitik Data
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 9-Nov-18

Ketua Penyelidik: Prof. Madya Dr. Fariza Bt. Md. Sham (FPI)
Tajuk: I.Guide: Menangani Seksualiti Remaja Autisme
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 9-Nov-18

Ketua Penyelidik: Dr. Mohd Fazal (FSSK)
Tajuk: Data dan Peta GIS Dialek Pulau Pinang
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 9-Nov-18

Ketua Penyelidik: Dr. Al Adib (FPI)
Tajuk: Modul Literasi Undang-Undang untuk Mualaf: Hak dan Implikasi Perundangan Akibat Pemelukan Islam
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 9-Nov-18

Ketua Penyelidik: Dr. Rosmawati Binti Mohamad Rasit (FPI)
Tajuk: Filem Pendek Dakwah “Kotak Kasih”
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 9-Nov-18

Ketua Penyelidik: Dr. Rosmawati Binti Mohamad Rasit (FPI)
Tajuk: Filem Pendek Dakwah “Ayah Tak Bohong”
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 9-Nov-18

Ketua Penyelidik: Dr. Rosmawati Binti Mohamad Rasit (FPI)
Tajuk: Filem Pendek Dakwah “Kain Ihram Abah”
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 9-Nov-18

Ketua Penyelidik: Dr. Rosmawati Binti Mohamad Rasit (FPI)
Tajuk: Filem Pendek Dakwah “Nasi Lemak Ah Seng”
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 9-Nov-18

Ketua Penyelidik: Dr. Rosmawati Binti Mohamad Rasit (FPI)
Tajuk: Soal Selidik Penyelidikan Psikografi Pengguna Islam Dalam Pembinaan Kerangka Pengiklanan Islami Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 9-Nov-18

Ketua Penyelidik: Dr. Jamsari Alias (CITRA)
Tajuk: Dashboard (CITRA)
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 19-Nov-18

Ketua Penyelidik: Mohd Hanif (PTSL)
Tajuk: Portable Micro Clean (PMC)
Jenis Perlindungan HI: Hak Cipta
No. Perlindungan: Akuan Bersumpah
Tarikh Pemfailan: 19-Nov-18

 

PUSAT INOVASI KOLABORATIF (PIK) INGIN MENGUCAPKAN TAHNIAH & SELAMAT MAJU JAYA KEPADA SEMUA PENYELIDIK YANG DISENARAIKAN KERANA BERJAYA MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HARTA INTELEK (HAK CIPTA) PADA TAHUN 2018.