Pembukaan Permohonan Geran KPM: Malaysia Laboratories for Academia-Business Collaboration (MyLAB)

(Last Updated On: 12/02/2020)

Untuk makluman para penyelidik UKM, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah membuka permohonan geran Malaysia Laboratories for Academia-Business Collaboration (MyLAB) Fasa 1/2020 bermula pada 6 Januari 2020. 

Sehubungan dengan itu, para penyelidik UKM dialu-alukan untuk mengemukakan LIMA (5⃣) salinan Borang Permohonan MyLAB Fasa 1/2020 yang lengkap melalui Pusat Inovasi Kolaboratif (PIK) pada 25 Februari 2020 (Selasa). 

Softcopy Borang Permohonan tersebut dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan perlu disimpan di dalam CD atau pendrive dan untuk RMC perlu menghantar kepada urus setia MyLAB, KPM pada 28 Februari 2020.

Garis Panduan Permohonan Geran MyLab (Pindaan 2019) boleh dimuat turun daripada laman sesawang MyGrants.

Mulai Januari 2020, Permohonan MyLAB di UKM adalah di bawah seliaan Pusat Inovasi Kolaboratif (PIK).