Taklimat Khas Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan CREST Bil. 1/2020

(Last Updated On: 08/01/2020)

Sesi Taklimat Pembukaan Permohonan Geran R&D CREST Bil.1/2020 akan diadakan pada 22 Januari 2020 di Dewan Persidangan CRIM,UKM Bangi.

Tempoh Pembukaan Pembukaan Permohonan Geran R&D CREST Bil.1/2020 bermula pada 1 Januari 2020 sehingga 29 Februari 2020.

Taklimat akan disampaikan oleh Encik Fouzun Naseer – Pengarah, Program Industri CREST dan Prof. Madya Ir. Dr. Rosdiadee Nordin iaitu Penerima Geran CREST Bil.2/2019 dari UKM.

Tarikh akhir pendaftaran adalah pada 17 Januari 2019. Tempat adalah terhad.