Public-Private Research Network (PPRN)

Dilancarkan pada 24 Februari 2015 oleh YAB Perdana Menteri Malaysia.

Satu model kerjasama strategik antara institusi pengajian tinggi, industri dan agensi-agensi kerajaan bagi menggalakkan program inovasi yang berasaskan permintaan dalam memacu pembangunan produktiviti dan inovasi negara.

Objektif utama adalah untuk mewujudkan  knowledge-friendly ecosystem.

 

Garis Panduan

 • Semua penyelidik daripada IPT
 • Industri akan membentangkan permasalahan teknologi
 • Penyelidik memberi cadangan bagaimana mereka boleh membantu industri
 • Keutamaan akan diberi kepada projek yang boleh disiapkan dalam tempoh 6 bulan
 • Pelaksanaan projek di luar skop kelulusan hendaklah dibiayai oleh syarikat berkenaan.
 • Pembelian off-the-shelve solutions seperti pembelian produk, perisian atau perkhidmatan tidak akan dipertimbangkan
 • Projek disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan dalam surat tawaran
 • Tempoh projek – 6 bulan*
 • Pembiayaan – RM 50,000 *

Maksimum 25% : bayaran profesional kepada penyelidik
Maksimum 5% : bayaran kos pentadbiran projek kepada Institusi

 • KPT/PPRN akan membiayai sebahagian daripada kos keseluruhan projek dan syarikat perlu bersedia untuk turut bersama-sama membiayai kos pembangunan   projek
 • Nisbah peratus pecahan komitmen antara PPRN dan industri/perusahaan adalah seperti berikut:

PPRN : Syarikat bersaiz mikro = 90%:10%;
PPRN : Syarikat bersaiz kecil = 70%:30%;
PPRN : Syarikat bersaiz sederhana = 50%:50%; dan
PPRN : Syarikat bersaiz besar = 30%:70%.

Manfaat

 1. Kepakaran dan pengetahuan teknologi dapat diaplikasikan secara terus kepada industri/perusahaan dengan kadar langganan yang tinggi dan memenuhi keperluan mereka kerana ia berpacukan permintaan (demand driven).
 2. Pengalaman bekerjasama dengan industri/perusahaan boleh dijadikan sebagai input kajian kes dalam pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan kompetensi mereka sebagai tenaga pengajar.

 

Kriteria

 1. Kertas cadangan lengkap;
 2. Implikasi kos & tempoh yang efektif, praktikal dan cepat;
 3. Tidak mempunyai konflik kepentingan; dan
 4. Melibatkan bidang sains gunaan / kejuruteraan

 

Carta Alir Pelaksanaan Demand-Driven Innovation Project

PPRN1

 

Sektor Permasalahan oleh PPRN

Kejuruteraan & ICT

 1. Pembuatan
 2. Automotif
 3. Teknologi Hijau
 4. Pembinaan
 5. Teknologi maklumat
 6. Perisian
 7. Kejuruteraan Elektrik
 8. Kejuruteraan Mekanik

 

Sains & Perubatan

 1. Pertanian
 2. Bioteknologi
 3. Teknologi Sains Pemakanan
 4. Pemprosesan makanan
 5. Kesihatan