2019 : Social Sciences

IP Filing : Social Sciences

PEMFAILAN HARTA INTELEK YANG BERJAYA 2019

JANUARI 2019

Ketua Penyelidik: Ustaz Zainuddin bin Ismail (FPI)
Tajuk: Kiub Kata Dasar Bahasa Arab – KKDBA (مكعب جذر الكلمة) [Kiub Huruf Dasar Bahasa Arab – HuDa-Ba
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019000083
Tarikh Pemfailan: 7-Jan-19

Ketua Penyelidik: Dr. Mohd Helmi bin Ali (FEP)
Tajuk: Logo International Management and Accounting Conferences (IMAC)
Jenis Perlindungan HI: Cap Dagangan
No. Perlindungan: TM2019002200
Tarikh Pemfailan: 18-Jan-19

 

MAC 2019

Ketua Penyelidik: Ts. Dr. Muhammad Helmi bin Norman (FPEN)
Tajuk: 3D Animation Video for Intermediate Phase of Business Startups for the Bottom 40 (B40) in a Massive Open Online Course
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: FM2019001211
Tarikh Pemfailan: 15-Mar-19

Ketua Penyelidik: Ts. Dr. Muhammad Helmi bin Norman (FPEN)
Tajuk: Decision-Making Model of Business Startups for Bottom 40 Community
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019001217
Tarikh Pemfailan: 15-Mar-19

Ketua Penyelidik: Ts. Dr. Muhammad Helmi bin Norman (FPEN)
Tajuk: 3D Animation Video for Final Phase of Business Startups for the Bottom 40 (B40) in a Massive Open Online Course
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: FM2019001218
Tarikh Pemfailan: 15-Mar-19

Ketua Penyelidik: Ts. Dr. Muhammad Helmi bin Norman (FPEN)
Tajuk: 3D Animation Video for Initial Phase of Business Startups for the Bottom 40 (B40) in a Massive Open Online Course
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: FM2019001213
Tarikh Pemfailan: 15-Mar-19

Ketua Penyelidik: Dr. Ida Rosnita binti Ismail (UKM-GSB)
Tajuk: Instrumen Pengukuran Tahap Kesedaran Perlindungan Data Peribadi
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019001214
Tarikh Pemfailan: 15-Mar-19

Ketua Penyelidik: Dr. Ida Rosnita binti Ismail (UKM-GSB)
Tajuk: Halal Pharmaceutical Marketing Framework
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019001216
Tarikh Pemfailan: 15-Mar-19

Ketua Penyelidik: Dr. Ida Rosnita binti Ismail (UKM-GSB)
Tajuk: Halal Pharmaceutical Value Chain Framework
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019001215
Tarikh Pemfailan: 15-Mar-19

Ketua Penyelidik: Dr. Zaleha binti Yazid (FEP)
Tajuk: Garis Panduan Permohonan Universiti Luar untuk Mengadakan Seminar/Bengkel di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, UKM
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019001423
Tarikh Pemfailan: 26-Mar-19

Ketua Penyelidik: Dr. Zaleha binti Yazid (FEP)
Tajuk: Garis Panduan Penerimaan Lawatan Antarabangsa ke Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, FEP
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019001425
Tarikh Pemfailan: 26-Mar-19

Ketua Penyelidik: Prof. Madya Md Daud bin Ismail (FEP)
Tajuk: Garispanduan Mengadakan Kolaborasi dengan Universiti Luar Negara yang meliputi MoU, MoA dan LoI
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019001426
Tarikh Pemfailan: 26-Mar-19

 

APRIL 2019

Ketua Penyelidik: Prof. Madya Dr. Mohd Mahzan bin Awang (FPEN)
Tajuk: The Proposed Model for Positive Behaviour Enhancement
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019001934
Tarikh Pemfailan: 15-Apr-19

Ketua Penyelidik: Prof. Madya Dr. Mohd Mahzan bin Awang (FPEN)
Tajuk: Modul Pembelajaran Kendiri
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019001935
Tarikh Pemfailan: 15-Apr-19

Ketua Penyelidik: Dr. Aizan Sofia binti Amin (FSSK)
Tajuk: Model Kerangka Pemerkasaan Usahawan Wanita Kurang Upaya Fizikal
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019001932
Tarikh Pemfailan: 15-Apr-19

 

MEI 2019

Ketua Penyelidik: Dr. Maslawati Mohamad (FPEN)
Tajuk: English Language Camp Module
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019002584
Tarikh Pemfailan: 15-May-19

 

JUN 2019

Ketua Penyelidik: Dr. Siti Marziah binti Zakaria (FSSK)
Tajuk: Instrumen Konflik Peranan (IKP) dalam Konteks Ibu Bekerjaya di Malaysia
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019003024
Tarikh Pemfailan: 13-Jun-19

Ketua Penyelidik: Dr. Ros Mahwati Ahmad Zakaria (ATMA)
Tajuk: Konsep Idea Permainan Budaya Berkomputer Corak Kelarai
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019003015
Tarikh Pemfailan: 13-Jun-19

 

JULAI 2019

Ketua Penyelidik: Prof. Madya Dr. Aisyah binti Abdul Rahman (FEP)
Tajuk: Profit-loss Sharing Model from Corporate Social Responsibility (CSR) Fund
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019003681
Tarikh Pemfailan: 15-Jul-19

Ketua Penyelidik: Prof. Dr. Zafir Khan bin Mohamed Makhbul (FEP)
Tajuk: Pengurusan Sumber Manusia Lestari
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019003682
Tarikh Pemfailan: 15-Jul-19

Ketua Penyelidik: Prof. Madya Dr. Fazal Mohamed bin Mohamed Sultan (FSSK)
Tajuk: Data dan Peta GIS Dialek Melayu Kedah
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019003676
Tarikh Pemfailan: 15-Jul-19

Ketua Penyelidik: Prof. Madya Dr. Kartini binti Aboo Talib Khalid (KITA)
Tajuk: Borang Soal Selidik Platform Integrasi: Pendekatan Top-down dan Bottom-up dalam Mendepani Cabaran Kesepaduan Sosial
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019003677
Tarikh Pemfailan: 15-Jul-19

Ketua Penyelidik: Prof. Madya Dr. Kartini binti Aboo Talib Khalid (KITA)
Tajuk: Borang Soal Selidik Persepsi Masyarakat Malaysia terhadap Indonesia dan Rakyat Indonesia
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019003679
Tarikh Pemfailan: 15-Jul-19

Ketua Penyelidik: Prof. Madya Dr. Kartini binti Aboo Talib Khalid (KITA)
Tajuk: Core Framework for National Cohesion
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019003680
Tarikh Pemfailan: 15-Jul-19

 

OGOS 2019

Ketua Penyelidik: Prof. Madya Dr. Melor binti Md Yunus (FPEN)
Tajuk: Model of Lifelong Learning for Teacher Professional Development
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019004537
Tarikh Pemfailan: 16-Aug-19

Ketua Penyelidik: Dr. Chan Suet Kay (KITA)
Tajuk: “Ancestral Hall” Artwork
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019004540
Tarikh Pemfailan: 16-Aug-19

Ketua Penyelidik: Dr. Chan Suet Kay (KITA)
Tajuk: “Chan See Shu Yuen Building” Artwork
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019004538
Tarikh Pemfailan: 16-Aug-19

Ketua Penyelidik: Dr. Chan Suet Kay (KITA)
Tajuk: “Chan See Shu Yuen Facade” Artwork
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019004539
Tarikh Pemfailan: 16-Aug-19

Ketua Penyelidik: Dr. Chan Suet Kay (KITA)
Tajuk: Questionnaire for Measuring Individual and Tourist Attractions towards Historical Buildings
Jenis Perlindungan HI: Hakcipta
No. Perlindungan: LY2019004534
Tarikh Pemfailan: 16-Aug-19

 

 

PUSAT INOVASI KOLABORATIF (PIK) INGIN MENGUCAPKAN TAHNIAH & SELAMAT MAJU JAYA KEPADA SEMUA PENYELIDIK YANG DISENARAIKAN KERANA BERJAYA MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HARTA INTELEK (HAK CIPTA) PADA TAHUN 2019.