Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Centre for Corporate Communications

Logo Rasmi UKM

Sila lengkapkan borang di bawah untuk mendapatkan salinan Logo Rasmi UKM.
Pautan muat turun akan di emel dalam masa 2 hari bekerja. (Tertakluk kepada kelulusan Pengarah Pusat Komunikasi Korporat)

Sebarang pertanyaan sila hubungi pegawai bertanggungjawab:

Ridzwan Dzulkifle
Penolong Pendaftar Kanan
Pusat Komunikasi Korporat
Tel: +603 8921 5332
Fax: +603 8921 4907

Permohonan logo UKM hanya untuk tujuan yang dinyatakan sahaja. Sebarang tujuan lain sila mohon semula.

Nama (wajib)

Telefon (wajib)

Pilih Organisasi (wajib)

E-mel (wajib)

Pilih Logo (wajib)

Tujuan