Perkhidmatan – Video Korporat

Video Korporat UKM – Muat turun

Video Pelajar – Muat turun

Sebarang pertanyaan sila hubungi:

Ridzwan Dzulkifle
Penolong Pendaftar Kanan
Pusat Komunikasi Korporat
Tel: +603 8921 5323
Faks: +603 8921 4907