Bunting Digital

Semua permohonan Bunting Digital adalah melalui emel : digitalbunting@ukm.edu.my

Pertanyaan lanjut sila hubungi:

Hazrul Abdul Halim
Penerbit Rancangan Kanan
Tel: +603 8921 5943
Emel: hazrul@ukm.edu.my