Muat Turun

Mesyuarat Webmaster Bil 1/2015 – 2 Mac 2015
1. Garis Panduan Pembangunan Laman Web PTJ
2. Garis Panduan Penggunaan Media Sosial UKM
3. Garis Panduan Muat Naik Foto di Laman Web dan Media Sosial
4. Panduan Penyediaan Slide Papan Digital
5. Minit Mesyuarat Webmaster UKM Bil.1/2015

Borang Maklumat Acara
Logo 45 tahun UKM
Varsiti Kita.mp4


Templat Kad Nama UKM

1. Rujukan Templat Kad Nama
2. Templat – Bahasa Malaysia – format .ai
3. Templat – Bahasa Inggeris – format .ai


Manual Korporat UKM (citra grafik)

citraUKM

 

 

 

 

 

 

 

Muat turun manual Citra Grafik

 


Buku Korporat UKM

UKMprofile_front_ms

 

 

 

 

 

 

 

 


Kepala Surat Rasmi UKM (Letterhead)

Sukacita dimaklumkan bahawa universiti telah mengeluarkan Kepala Surat Rasmi UKM (Letterhead). Penggunaan Kepala Surat Rasmi UKM berkenaan berkuatkuasa mulai 18 Januari 2016. Sebagai langkah kawalan bagi mengelakkan penyalahgunaan Kepala Surat Rasmi berkenaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, warga UKM boleh memperolehi Kepala Surat Rasmi UKM berkenaan daripada Pusat Komunikasi Korporat(PKK).

Berikut adalah nombor talian pegawai PKK yang boleh dihubungi bagi mendapatkan Kepala Surat Rasmi UKM berkenaan:
Pn. Siti Ismawati : 8921 5053
Cik Norlida: 8921 4142
Pekeliling mengenai Kepala Surat Rasmi UKM ini akan diedarkan kepada semua PTJ dalam waktu yang terdekat. Sila klik lampiran untuk melihat Infografik  dan panduan justifikasi Kepala Surat Rasmi UKM.
Panduan Surat Rasmi UKM 2016.pdf
Infografik Letterhead UKM 2016.pdf


Logo 46 Tahun UKM
46thn_zip

 

 


Logo 50 Tahun UKM

46thn_zip

 

 


Templat PowerPoint Rasmi UKM