Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Centre for Corporate Communications

Perkhidmatan – Portal Ewarga

Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepada urus setia dengan menghantar sistem dalam talian e-hebahan. Sila baca manual penyiaran berita terlebih dahulu sebelum mengemukakan permohonan. Permohonan berita yang telah diluluskan akan dipaparkan di Portalewarga.

Sila klik pautan di bawah untuk muat turun manual penyiaran berita.

Muat turun manual

Sebarang pertanyaan sila hubungi:

Ridzwan Dzulkifle
Penolong Pendaftar Kanan
Tel: +603-8921 5323
Faks: +603 8921 4907
E-mel: ridzwand@ukm.edu.my