Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Centre for Corporate Communications

Perkhidmatan – Papan Digital

Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepada urus setia melalui borang yang disediakan secara atas talian melalui Sistem e-Hebahan di www.ukm.my/ehebahan (online). Permohonan yang telah diluluskan akan dipaparkan di Papan digital Pintu Masuk Utama universiti dan juga pada paparan versi atas talian di http://www.ukm.my/digitalboard.

Sila baca polisi penyiaran terlebih dahulu sebelum mengemukakan permohonan. Sila klik pautan di bawah untuk muat turun polisi penyiaran.
Muat turun polisi

Sebarang pertanyaan sila hubungi:

Ridzwan Dzulkifle
Penolong Pendaftar Kanan
Tel: +603-8921 5323
Faks: +603 8921 4907
E-mel: ridzwand@ukm.edu.my