Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Centre for Corporate Communications

Perkhidmatan – Video Pelajar

Sila lengkapkan borang di bawah untuk mendapatkan salinan video korporat UKM.
Salinan boleh diambil di Pejabat Kedua, Bangunan Penerbit UKM selepas 2 hari bekerja.

Sebarang pertanyaan sila hubungi pegawai yang bertanggungjawab:

Ridzwan Dzulkifle
Penolong Pendaftar Kanan
Pusat Komunikasi Korporat
Tel: +603 8921 5323
Fax: +603 8921 4907

Nama (wajib)

Tarikh (wajib)

Alamat (wajib)

Telefon (wajib)

Faks (wajib)

E-mel (wajib)

Tujuan