Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Komunikasi Korporat

UKM Gemilang

UKM Gemilang 2020

UKM Gemilang 2020

Pengarang: Pusat Komunikasi Korporat
Penerbit: Pusat Komunikasi Korporat
Tahun: 2020
Jumlah Halaman: 40
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
UKM Gemilang 2019

UKM Gemilang 2019

Pengarang: Pusat Komunikasi Korporat
Penerbit: Pusat Komunikasi Korporat
Tahun: 2019
Jumlah Halaman: 42
Rujukan/Muat TurunKlik di sini