Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Centre for Corporate Communications

Pengurusan

  • 03 8921 4834
  • pghkk@ukm.edu.my

Dr. Mohd. Helmi Ali


Saipulizam Abd. Ghani


Radzuan Ghazali


Ridzwan Dzulkifle


Hazrul Abdul Halim


Wan Noor Hayati Wan Ismail


Nastura Nasir


Nur Syafawati Kahar


Mohd Noor Ramly


Asmahanim Amir