Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Komunikasi Korporat

Pengurusan

Prof. Madya Sr. Dr. Norngainy Mohd Tawil

  • 03 8921 4834
  • pghkk@ukm.edu.my

Saipulizam Abd. GhaniRadzuan Ghazali


Hazrul Abdul Halim


Mohamad Salleh Sulieman


Wan Noor Hayati Wan Ismail


Nastura Nasir


Mas Aliza Abu


Nur Syafawati Kahar


Duratul Ain Yahya


Mohd Noor Ramly


Muhammad Haziq Akmal Ismail Shah


Asmahanim Amir