laman utama
pentadbiran permohonan
 
   
  Jadual Kuliah Program Berterusan Jarak Jauh (PBJJ) Semester 2 Sesi 2013/2014 (07/03/14)
  ------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Program Prasiswazah
Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan
 
Semester Pengajian
Pusat Kuliah
Program
Jadual Kuliah
Sem 2
UKM Bangi
Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu)
 
Fakulti Pengajian Islam
 
Semester Pengajian
Pusat Kuliah
Program
Jadual kuliah
Sem 2
UKM Bangi / Kota Bharu/ Kota Kinabalu/ Kuching/Johor Bharu / Alor Setar
Jadual Keseluruhan SMPI
Sarjanamuda Pengajian Islam (Syariah / Pengajian Dakwah & Kepimpinan / Al-Quran & Al-Sunnah))
Jadual & Dewan/Bilik Kuliah - Pusat Bangi
(Kemaskini Terakhir : 24/04/14)
Sem 4
UKM Bangi
Jadual Keseluruhan SMPI
Sarjanamuda Pengajian Islam (Semua kursus)
Jadual & Dewan/Bilik Kuliah - Pusat Bangi
Sem 6
Kota Kinabalu
Jadual Keseluruhan SMPI
Sarjanamuda Pengajian Islam ( Syariah / Pengajian Dakwah & Kepimpinan)
Sem 8
Bangi / Kota Bharu / Kuching/ Kota Kinabalu
Jadual Keseluruhan SMPI
Sarjanamuda Pengajian Islam (Syariah / Al-Quran & Al-Sunnah, Pengajian Dakwah & Kepimpinan)
Jadual & Dewan/Bilik Kuliah - Pusat Bangi
 
NOTA : Bagi pusat kuliah selain Bangi, terus merujuk di Pusat Kuliah tersebut. Harap maklum