laman utama
pentadbiran permohonan
 
   
   
  Senarai Penawaran Kursus Bagi Program Pengajian Berterusan Jarak Jauh
 

 

Semester 1 Sesi Akademik 2014/2015
 
Fakulti Pengajian Islam
 
Program
Semester Pengajian
Penawaran Kursus
Syariah/ Dakwah & Kepimpinan/ Al-Quran & Al-Sunnah/Usuluddin & Falsafah/ Arab & Tamadun Islam
(Kemaskini Terakhir : 07/10/14)
Sem 1
Syariah/ Dakwah & Kepimpinan/ Al-Quran & Al-Sunnah
Sem 3
Syariah / Dakwah & Kepimpinan /Arab & Tamadun Islam/ Usuluddin & Falsafah / Al-Quran & Al-Sunnah
(Kemaskini Terakhir : 07/10/14)
Sem 5
Syariah/ Dakwah & Kepimpinan
Sem 7
 
Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan
 
Program
Semester Pengajian
Penawaran Kursus
Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu)
Sem 3
Sem 1