laman utama
pentadbiran permohonan
 
   
   
  Senarai Penawaran Kursus Bagi Program Pengajian Berterusan Jarak Jauh
 

 

Semester 2 Sesi Akademik 2013/2014 (23/12/13)
 
Fakulti Pengajian Islam
 
Program
Semester Pengajian
Penawaran Kursus
Syariah/ Dakwah & Kepimpinan/ Al-Quran & Al-Sunnah
Sem 2
Syariah / Dakwah & Kepimpinan /Arab & Tamadun Islam/ Usuluddin & Falsafah / Al-Quran & Al-Sunnah
Sem 4
Syariah/ Dakwah & Kepimpinan
Sem 6
Syariah / Dakwah & Kepimpinan / Al-Quran & Al-Sunnah
Sem 8
 
Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan
 
Program
Semester Pengajian
Penawaran Kursus
Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu)
Sem 2