HUBUNGI KAMI ☏

1 Pejabat PKP 03-8921 5331
2 Pejabat Pengarah 03-8921 4073
3 Timbalan Pengarah 03-8921 4124
4 Ketua Jaminan Kualiti 03-8921 3495
5 Bahagian Pengurusan Akademik 03-8921 5585 / 3375 / 3769 / 3994
6 Bahagian Kewangan 03-8921 3366 / 4196 / 3997 /5377
7 Jabatan Pemasaran & Pembangunan Perniagaan 03-8921 5642 / 5329 /  5898 / 3995
8 Jabatan Teknologi & Sokongan Pembelajaran 03-8921 3887 / 3367 / 6131 / 6187
9 Unit Pentadbiran & Operasi 03-8921 5639 / 4366 /  3912
10 Bahagian Hal Ehwal Pelajar 03-8921 4197 / 5639

 

Unit Pengurusan Program & Rekod Pelajar (Mengikut fakulti) 

1 FTSM / FKAB / FPER / FPEND 03-8921 3994 / 5609 / 3546
2 FPI / FSSK / FSK 03-8921 3914 / 3769
3 FEP / FST / FUU 03-8921 4072 / 3375
4 Unit Kemasukan 03-8921 5609 / 5585
5 Unit Peperiksaan & Pengijazahan 03-8921 4078 / 3376