Jadual Kuliah

Jadual Kuliah Program Eksekutif Semester 2 Sesi Akademik 2017-2018

Program Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 19/03/18terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan / Sarjanamuda Perakaunan/ Sarjanamuda Ekonomi (Bangi) Muat Turun
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan / Sarjanamuda Perakaunan (Kuala Lumpur) Muat Turun

 

Program Siswazah

Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 20/03/18terkini

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri (SPKI) Muat Turun
Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti (SSPKP) Muat Turun

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 19/03/18) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Ekonomi Islam  
Sarjana Keusahawanan & Inovasi (Mei)  

 

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (Kemaskini Terakhir: 15/03/18) 

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi) & Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan) 

 

Fakulti Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Semester 3 (Kemaskini Terakhir: 02/03/18)  

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Melayu)
Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sejarah)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik)
Sarjana Pendidikan (Pengurusan Sukan)
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 1)
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 2)
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan Kumpulan 1)
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan Kumpulan 2)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Perniagaan & Keusahawanan )
Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)

 

Fakulti Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Semester 1 (Kemaskini Terakhir: 17/03/18)  terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bangi) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Bharu) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Kinabalu) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (IPTAR) Muat Turun

 

Program PHD Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) – Pertemuan Pertama (Kemaskini Terakhir: 02/03/18)  terkini

Program
Jadual Kuliah
PHD Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Muat Turun

 

Jadual Kuliah Program Eksekutif Semester 1 Sesi Akademik 2017-2018

Program Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 13/10/17)

Program
Jadual Kuliah
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan / Sarjanamuda Perakaunan/ Sarjanamuda Ekonomi (Bangi) Muat Turun
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan / Sarjanamuda Perakaunan (Kuala Lumpur) Muat Turun
Sarjanamuda  Pentadbiran Perniagaan – SKG Khas (Kuala Lumpur) (Kemaskini Terakhir: 21/12/17) Muat Turun

 

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 08/01/18)  terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjanamuda Sains Komputer  / Sarjanamuda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia) 

 

Program Siswazah

Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 26/10/17)

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri (SPKI) Muat Turun
Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti (SSPKP) Muat Turun

 

Fakulti Undang-Undang (Kemaskini Terakhir: 26/10/17

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Undang-Undang Perniagaan (SUUP) Muat Turun
Sarjana Harta Intelek (SHI) Muat Turun

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 09/10/17) 

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Ekonomi Islam  
Sarjana Keusahawanan & Inovasi (Mei)  

 

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (Kemaskini Terakhir: 20/10/17) 

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi) & Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan) 
Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi dan Komputer) 

 

Fakulti Pendidikan (Kemaskini Terakhir: 25/09/17

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas) – Melaka (Sem 4)

 

Fakulti Perubatan (Kemaskini Terakhir: 15/09/17)

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Eksekutif) (Sem 1) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Kesihatan dan Hospital) (Sem 3) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan) (Sem 3) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Kesihatan dan Hospital & Kesihatan Pekerjaan) (Sem 5) Muat Turun

 

Fakulti Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) (Kemaskini Terakhir: 17/08/17)  

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Melayu)
Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sejarah)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik)
Sarjana Pendidikan (Pengurusan Sukan)
Sarjana Pendidikan (TESL)
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Perniagaan & Keusahawanan )
Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)

 

Jadual Kuliah Program Eksekutif Semester 3 Sesi Akademik 2016-2017

Program Prasiswazah

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat

Program
Jadual Kuliah
Sarjanamuda Kejuruteraan Perisian (Pengurusan Sistem Multimedia) / Sarjanamuda Sains Komputer (Kemaskini Terakhir: 04/07/17)
Jadual International (Kemaskini Terakhir: 04/07/17)

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Program
Jadual Kuliah
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan / Sarjanamuda Perakaunan/ Sarjanamuda Ekonomi (Bangi) (Kemaskini Terakhir: 26/07/17) Muat Turun
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan / Sarjanamuda Perakaunan (Kuala Lumpur) (Kemaskini Terakhir: 24/07/17) Muat Turun
Sarjanamuda  Pentadbiran Perniagaan – SKG Khas (Kuala Lumpur)  (Kemaskini Terakhir: 31/07/17) Muat Turun

 

Jadual Kuliah Program Eksekutif Semester 2 Sesi Akademik 2016-2017

Program Prasiswazah

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat

Program
Jadual Kuliah
Sarjanamuda Kejuruteraan Perisian (Pengurusan Sistem Multimedia) / Sarjanamuda Sains Komputer (Kemaskini Terakhir: 13/02/17)

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Program
Jadual Kuliah
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan / Sarjanamuda Perakaunan/ Sarjanamuda Ekonomi (Bangi) (Kemaskini Terakhir: 04/04/17) Muat Turun
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan / Sarjanamuda Perakaunan (Kuala Lumpur) (Kemaskini Terakhir: 23/03/17) Muat Turun
Sarjanamuda  Pentadbiran Perniagaan – Khas (Kuala Lumpur) (Kemaskini Terakhir: 17/03/17) Muat Turun

 

Program Siswazah

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina 

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi) & Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan) (Kemaskini Terakhir: 03/04/17)
Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi dan Komputer) (Kemaskini Terakhir: 28/03/17)


Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Ekonomi Islam  (Kemaskini Terakhir: 23/03/17)
Sarjana Keusahawanan & Inovasi  (Kemaskini Terakhir: 13/03/17)

 

Fakulti Pendidikan (Mod Cuti Sekolah)

Jadual Kuliah Program Sarjana Pendidikan (Pertemuan Pertama)  (Kemaskini Terakhir: 16/03/17)

Nama Program
Jadual Kuliah
 Sarjana Pendidikan (Bangi) Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Kota Bharu) Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Kuching) Muat Turun


Jadual Kuliah Program Sarjana Pendidikan (Pertemuan Kedua)  
(Kemaskini Terakhir: 23/05/17)

Nama Program
Jadual Kuliah
 Sarjana Pendidikan (Bangi) Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Kota Bharu) Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Kuching) Muat Turun

 

Fakulti Pendidikan (Kemaskini Terakhir: 23/03/17)

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas) – Melaka (Sem 3)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Melayu) – Bangi (Sem 4)
Sarjana Pendidikan (Bimbingan Kaunseling) – Bangi (Sem 4)
Sarjana Pendidikan (Kurikulum dan Pedagogi) – Bangi (Sem 4)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam) – Bangi (Sem 4)


Fakulti Sains & Teknologi

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri (SPKI) (Kemaskini Terakhir: 17/03/17) Muat Turun
Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti (SSPKP) (Kemaskini Terakhir: 17/03/17) Muat Turun


Fakulti Undang-Undang

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Undang-Undang Perniagaan (SUUP) (Kemaskini Terakhir: 17/03/17) Muat Turun
Sarjana Harta Intelek (SHI) Kemaskini Terakhir: 17/03/17) Muat Turun


Fakulti Perubatan 
(Kemaskini Terakhir: 29/03/17)

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Eksekutif) (Sem 2) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan) ( Sem 4) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan)  (Sem 4) Muat Turun

 

Jadual Kuliah Program Eksekutif Semester 1 Sesi Akademik 2016-2017

Program Siswazah

Fakulti Pendidikan

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Melayu) – Bangi (Sem 3)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas) – Melaka (Sem 2)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas) – Bangi (Sem 4)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas) – Melaka (Sem 4)
Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling) – Bangi (Sem 3 & Sem 4)
Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi) – Bangi (Sem 3 & Sem 4)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam) – Bangi (Sem 3 & Sem 4)

 

Nama Program
Jadual Kuliah
 Sarjana Pendidikan (Semua Program) – Sabah & Sarawak [Batch 1] Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Semua Program) – Sabah & Sarawak [Batch 2] Muat Turun
 Sarjana Pendidikan Eksekutif – Sabah & Sarawak (Kemaskini Terakhir: 01/03/17) Muat Turun