Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Jadual Kuliah PBJJ

Jadual Kuliah Program Mod PBJJ bagi Semester 1 Sesi Akademik 2018/2019  

Program Prasiswazah

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir : 19/11/18)  terkini

Semester
Pusat Kuliah
Program
Jadual Kuliah
Sem 3
UKM Bangi
Sarjanamuda (Sastera) Pengajian Bahasa Melayu
Sem 7
 Sem 3  UKM Bangi Sarjanamuda Sains Sosial (Geografi) Muat Turun
Sem 1
UKM Bangi
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi)
Sem 3
Sem 5
Sem 7
Bukit Merah

 

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir : 21/09/18)  terkini

 Semester Pusat Kuliah  Jadual Kuliah 
 Sem 1 Semua Pusat (UKM, Alor Setar, Johor Bahru, Kota Bharu) Muat Turun
 Sem 3 UKM Bangi Muat Turun
Alor Setar Muat Turun
Johor Bharu Muat Turun
Kota Bharu Muat Turun
Kota Kinabalu Muat Turun
Kuching Muat Turun
 Sem 5 UKM Bangi Muat Turun
 Sem 7 UKM Bangi Muat Turun
Johor Bahru Muat Turun

 

Jadual Kuliah Program Mod PBJJ bagi Semester 2 Sesi Akademik 2017/2018  

Program Prasiswazah

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir : 30/03/18)  terkini

Semester
Pusat Kuliah
Program
Jadual Kuliah
Sem 2
UKM Bangi
Sarjanamuda (Sastera) Pengajian Bahasa Melayu
Sem 6
 Sem 2  UKM Bangi Sarjanamuda Sains Sosial (Geografi) Muat Turun
Sem 2
UKM Bangi
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi)
Sem 4
Sem 6
Bukit Merah

 

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir : 12/04/18)  terkini

 Semester Pusat Kuliah  Jadual Kuliah 
 Sem 2 Semua Pusat (UKM, Alor Setar, Johor Bahru, Kota Bharu, Kuching & K.Kinabalu) Muat Turun
 Sem 4 UKM Bangi Muat Turun
 Sem 6 UKM Bangi Muat Turun
Johor Bahru Muat Turun
 Sem 8 UKM Bangi Muat Turun
Alor Setar Muat Turun
Bukit Merah Muat Turun
Kota Bharu Muat Turun
Kota Kinabalu Muat Turun
Kuching Muat Turun

 

Jadual Kuliah Program Mod PBJJ bagi Semester 1 Sesi Akademik 2017/2018  

Program Prasiswazah

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir : 03/11/17) 

Semester
Pusat Kuliah
Program
Jadual Kuliah
Sem 1
UKM Bangi
Sarjanamuda (Sastera) Pengajian Bahasa Melayu
Sem 5
Sem 7
 Sem 1  UKM Bangi Sarjanamuda Sains Sosial (Geografi) Muat Turun
Sem 1
UKM Bangi
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi)
Sem 3
Sem 5
Bukit Merah
Muat Turun
Sem 7 Muat Turun

 

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir : 24/11/17)  

 Semester Pusat Kuliah  Jadual Kuliah 
 Sem 1 (Kemaskini Terakhir : 15/12/17)  Semua Pusat (UKM, Alor Setar, Johor Bahru, Kota Bharu, Kuching & K.Kinabalu) Muat Turun
 Sem 3 UKM Bangi Muat Turun
 Sem 5 UKM Bangi Muat Turun
Johor Bahru Muat Turun
 Sem 7 UKM Bangi Muat Turun
Alor Setar Muat Turun
Bukit Merah Muat Turun
Kota Bharu Muat Turun
Kota Kinabalu (Kemaskini Terakhir: 24/11/17) Muat Turun
Kuching Muat Turun

 

Program Siswazah

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir : 05/10/17)  

 Semester Pusat Kuliah  Program  Jadual Kuliah 
 Sem 1  UKM Bangi Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan) Muat Turun

 

Jadual Kuliah Program Mod PBJJ bagi Semester 2 Sesi Akademik 2016/2017  

Program Prasiswazah

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir : 21/03/17

Semester
Pusat Kuliah
Program
Jadual Kuliah
Sem 4
UKM Bangi
Sarjanamuda (Sastera) Pengajian Bahasa Melayu
Sem 6
Sem 2
UKM Bangi
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi)
Sem 4
Bukit Merah
Muat Turun
Sem 6


Fakulti Pengajian Islam

 Semester Pusat Kuliah  Jadual Kuliah 
 Semester 2  UKM Bangi Muat Turun
 Semester 4  UKM Bangi Muat Turun
 Johor Bahru (Kemaskini Terakhir: 24/05/17) Muat Turun
 Semester 6  UKM Bangi Muat Turun
 Alor Setar Muat Turun
 Bukit Merah Muat Turun
 Kota Bharu Muat Turun
 Kota Kinabalu Muat Turun
 Kuching (Kemaskini Terakhir: 08/05/17) Muat Turun
 Semester 8  UKM Bangi Muat Turun
 Alor Setar Muat Turun
Johor Bahru Muat Turun
 Kota Bharu Muat Turun
 Kota Kinabalu Muat Turun
 Kuching (Kemaskini Terakhir: 08/05/17) Muat Turun
Popups Powered By : XYZScripts.com