Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Jadual & Dewan Kuliah Blended Learning

Jadual Kuliah Program Blended Learning Semester 2 Sesi Akademik 2019-2020

Program Siswazah  (Kemaskini Terakhir: 18/03/2020) terkini

Program Jadual Kuliah
Sarjana Pengajian Islam (Semua Program) Muat Turun

 

Jadual Kuliah Program Blended Learning Semester 2 Sesi Akademik 2018-2019

Program Siswazah  (Kemaskini Terakhir: 11/03/2019) 

Program Jadual Kuliah
Sarjana Pengajian Islam (Semua Program) Muat Turun

 

Jadual Kuliah Program Blended Learning Semester 1 Sesi Akademik 2018-2019

Program Siswazah  (Kemaskini Terakhir: 21/09/2018) 

Program Jadual Kuliah
Sarjana Pengajian Islam (Semua Program) Muat Turun

 

Jadual Kuliah Program Blended Learning Semester 1 Sesi Akademik 2017-2018

Program Siswazah  (Kemaskini Terakhir: 05/10/2017) 

Program Jadual Kuliah
Sarjana Pengajian Islam & Doktor Falsafah(Semua Program) Muat Turun
Popups Powered By : XYZScripts.com