Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Jadual Kuliah Eksekutif

Sem 2 Sesi Akademik 2018-2019

Program Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 28/03/19)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan/ Sarjana Muda Ekonomi (Bangi) Muat Turun
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan (Kuala Lumpur) Muat Turun
Sarjana Muda  Pentadbiran Perniagaan - SKG Khas (Kuala Lumpur) Muat Turun

 

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 24/01/19) 

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains Komputer  / Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia) 

 

Program Siswazah

Fakulti Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Semester 2 (Pertemuan 2)(Kemaskini Terakhir: 10/05/19) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bangi) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Bharu) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Kinabalu) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (IPTAR) Muat Turun

 

Fakulti Pendidikan - Program Sarjana Pendidikan KSBB (Sem 3) (Kemaskini Terakhir: 22/03/19)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Arab)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Melayu)
Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sejarah)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik)
Sarjana Pendidikan (Pengurusan Sukan)
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 1) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 2) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan Kumpulan 1)
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan Kumpulan 2)
Sarjana Pendidikan (Sumber & Teknologi Maklumat) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)

 

Fakulti Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Semester 1 (Pertemuan 1) (Kemaskini Terakhir: 21/03/19)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bangi) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Bharu) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Kinabalu) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (IPTAR) Muat Turun

 

Fakulti Undang-Undang (Kemaskini Terakhir: 18/03/19)

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Undang-Undang Perniagaan (SUUP) Muat Turun

 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 14/03/19)

Kohort
Program
Jadual Kuliah
2 Diploma Siswazah Sains Kepolisan
Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan)

 

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (Kemaskini Terakhir: 08/03/19)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi) & Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan) 

 

Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 21/03/19)

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri (SPKI) Muat Turun
Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti (SSPKP) Muat Turun

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 07/03/19)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Perakaunan
Sarjana Ekonomi Islam
Sarjana Keusahawanan & Inovasi (Mei)  

 

Fakulti Perubatan (Kemaskini Terakhir: 20/02/19

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Eksekutif) (Sem 2) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan) (Sem 4) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan) (Sem 4) Muat Turun

 

Popups Powered By : XYZScripts.com