Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Jadual Kuliah Sepenuh Masa

Semester 2 Sesi Akademik 2019/2020

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 15/01/20)  terkini

Program Jadual Kuliah
Sarjana (Kerja Kursus) Muat Turun

 

Semester 1 Sesi Akademik 2019/2020 

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 03/09/19)  terkini

Program Jadual Kuliah
Sarjana (Kerja Kursus) Muat Turun
Sarjana (Keselamatan Siber) Muat Turun
Sarjana (Sains Data) Muat Turun
Sarjana (Informatik Kesihatan) Muat Turun

Semester 2 Sesi Akademik 2018/2019 

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 11/02/19)  

Program Jadual Kuliah
Sarjana (Kerja Kursus) Muat Turun

 

Semester 1 Sesi Akademik 2018/2019 

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 26/08/18)  

Program Jadual Kuliah
Sarjana (Kerja Kursus) Muat Turun

 

Popups Powered By : XYZScripts.com