Jadual Peperiksaan

Jadual Peperiksaan Semester 3 Sesi 2017/2018 Program Prasiswazah FEP (Kemaskini Terakhir: 18/09/18) terkini


Jadual Peperiksaan Akhir bagi Program Eksekutif (kecuali FTSM) dan PBJJ Semester 2 sesi 2017/2018 mengikut pusat peperiksaan (Kemaskini Terakhir: 21/06/18) 


Jadual Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2017/2018 Eksekutif (kecuali FTSM) dan PBJJ mengikut pusat peperiksaan (Kemaskini Terakhir: 11/01/18)

*Untuk makluman, terdapat perubahan tarikh peperiksaan akhir seperti berikut

Kursus
Tarikh Peperiksaan Asal
 Tarikh Peperiksaan Terkini  No. Meja
UUUK5395
25/2/2018, 2 petang
 11/2/2018, 9 pagi 14 – 21

 

Tarikh peperiksaan bagi kursus UUUK5303 dan UUUK5313 tiada perubahan, sama seperti tercatat di kad masuk dan jadual peperiksaan (KMJP)

Sekian, untuk tindakan dan perhatian saudara/i.  Terima kasih. Oleh kerana KMJP telah dikeluarkan, maka maklumat di KMJP adalah mengikut tarikh asal peperiksaan. Saudara/i dikehendaki mengikut tarikh terkini seperti di atas.

Jadual Peperiksaan Akhir Semester 2 2016/2017 Program Eksekutif (kecuali FTSM) & PBJJ mengikut pusat peperiksaan (Kemaskini Terakhir: 23/06/17)

Jadual Peperiksaan Akhir Semester 1 2016/2017 Eksekutif & PBJJ mengikut pusat peperiksaan  (Kemaskini Terakhir: 09/01/17) :