Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Jadual Peperiksaan

 

Jadual Peperiksaan Akhir  Program Siswazah FTSM Semester 2 Sesi Akademik 2018/2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 08/05/19) terkini


Jadual Peperiksaan Program Eksekutif (kecuali FTSM) dan PBJJ Semester 1 Sesi 2018/2019 (Kemaskini Terakhir: 07/01/19) terkini

Pusat Jadual Peperiksaan
Alor Setar Muat Turun
Bangi Muat Turun
Bukit Merah Muat Turun
Johor Bahru Muat Turun
Kota Bharu Muat Turun
Kota Kinabalu Muat Turun
Kuching Muat Turun
Kuala Lumpur Muat Turun

Jadual Peperiksaan Semester 3 Sesi 2017/2018 Program Prasiswazah FEP (Kemaskini Terakhir: 18/09/18) 


Jadual Peperiksaan Akhir bagi Program Eksekutif (kecuali FTSM) dan PBJJ Semester 2 sesi 2017/2018 mengikut pusat peperiksaan (Kemaskini Terakhir: 21/06/18) 


Jadual Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2017/2018 Eksekutif (kecuali FTSM) dan PBJJ mengikut pusat peperiksaan (Kemaskini Terakhir: 11/01/18)

*Untuk makluman, terdapat perubahan tarikh peperiksaan akhir seperti berikut

Kursus
Tarikh
Peperiksaan Asal
 Tarikh
Peperiksaan Terkini
 No. Meja
UUUK5395
25/2/2018
2 petang
11/2/2018
9 pagi
14 - 21

Tarikh peperiksaan bagi kursus UUUK5303 dan UUUK5313 tiada perubahan, sama seperti tercatat di kad masuk dan jadual peperiksaan (KMJP)

Sekian, untuk tindakan dan perhatian saudara/i. Terima kasih. Oleh kerana KMJP telah dikeluarkan, maka maklumat di KMJP adalah mengikut tarikh asal peperiksaan. Saudara/i dikehendaki mengikut tarikh terkini seperti di atas.

Jadual Peperiksaan Akhir Semester 2 2016/2017 Program Eksekutif (kecuali FTSM) & PBJJ mengikut pusat peperiksaan (Kemaskini Terakhir: 23/06/17)

Jadual Peperiksaan Akhir Semester 1 2016/2017 Eksekutif & PBJJ mengikut pusat peperiksaan  (Kemaskini Terakhir: 09/01/17) :

Popups Powered By : XYZScripts.com