Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Makluman Penting Pelajar

Pindaan Penilaian Pengajaran Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2019-2020 & Pendaftaran Awal Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2020-2021 Program Prasiswazah Eksekutif dan PBJJ (Kecuali Program FTSM) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 04/06/2020)  terkini


Pindaan Penilaian Pengajaran Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2019-2020 & Pendaftaran Awal Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2020-2021 Program Pascasiswazah Eksekutif dan PBJJ (Kecuali Program FTSM, FUU & FKAB) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 04/06/2020)  terkini


Maklumat Penting Pendaftaran Prasiswazah  Program FEP Semester 3 Sesi Akademik 2019-2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 15/05/2020) terkini


Maklumat Penting Pendaftaran Prasiswazah  Program FTSM Semester 3 Sesi Akademik 2019-2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 06/05/2020) terkini


Maklumat Penting Edaran Bahan Bacaan/Modul Prasiswazah (Yang Berkenaan Sahaja) Semester 2 Sesi 2019/2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 27/03/2020) 


Maklumat Penting Edaran Bahan Bacaan/Modul Prasiswazah (Yang Berkenaan Sahaja) Semester 2 Sesi 2019/2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 20/03/2020) 


Maklumat Penting Pendaftaran Pascasiswazah Program Eksekutif dan PBJJ (Kecuali FTSM) Semester 2 Sesi Akademik 2019-2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 24/02/2020) 


Maklumat Penting Pendaftaran Prasiswazah  Program FTSM Semester 2 Sesi Akademik 2019-2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 04/02/2020) 


Maklumat Penting Pendaftaran Pascasiswazah  Program FTSM Semester 2 Sesi Akademik 2019-2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 04/02/2020) 


Penilaian Pengajaran Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2019-2020 & Pendaftaran Awal Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2019-2020 Semua Pelajar Program Pascasiswazah (kecuali FTSM) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 02/12/2019) terkini


Penilaian Pengajaran Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2019-2020 & Pendaftaran Awal Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2019-2020 Semua Pelajar Program Prasiswazah (kecuali FTSM) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 02/12/2019) terkini


Penilaian Kursus di SPPKE bagi Semester 1 2019/2020 dan Pendaftaran kursus awal Semester 2 2019/2020 Program Prasiswazah FTSM di SMPE  [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 04/11/2019)


Maklumat Penting Pendaftaran Prasiswazah Program Eksekutif dan PBJJ (Kecuali FTSM) Semester 1 Sesi Akademik 2019-2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 10/09/2019)


Maklumat Penting Pendaftaran Pascasiswazah Program Eksekutif dan PBJJ (Kecuali FTSM) Semester 1 Sesi Akademik 2019-2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 10/09/2019)


Maklumat Penting Pendaftaran Prasiswazah  Program FTSM Semester 1 Sesi Akademik 2019-2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 29/07/2019)


Pendaftaran Kursus Program Pascasiswazah FTSM Semester 1 Sesi 2019/2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 29/07/2019)


Penilaian Kursus di SPPKE bagi Semester 2 2018/2019 dan Pendaftaran kursus awal Semester 1 2019/2020 Program Eksekutif dan PBJJ (Kecuali FTSM) di SMPE  [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 21/05/2019)


Maklumat Penting Pendaftaran Prasiswazah  Program Eksekutif FEP Semester 3 Sesi Akademik2018-2019 dan Tarikh Penting [Selanjutnya]  (Kemaskini Terakhir: 06/05/2019)


Penilaian Pengajaran Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2018-2019 & Pendaftaran Awal Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2019-2020 Program Prasiswazah FTSM [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 22/04/2019)


Maklumat Penting Pendaftaran Prasiswazah & Siswazah Program Eksekutif dan PBJJ (Kecuali FTSM) Semester 2 Sesi Akademik 2018-2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir : 13/02/19) 


Pendaftaran Program FTSM (Sepenuh Masa)  Semester 2 Sesi 2018/2019 (Kemaskini Terakhir : 15/01/19) 


Penilaian Pengajaran Kursus Semester 1 Sesi 2018/2019 & Pendaftaran Awal Kursus Semester 2 Sesi 2018/2019 Program Eksekutif dan PBJJ (Kecuali Program FTSM) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 03/12/2018) 


Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP) Semester 1 Sesi Akademik 2018-2019 (FTSM) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 26/11/2018) 


Pengesahan Pendaftaran Kursus Semester 1 Sesi 2018/2019 Program Eksekutif (Selain FTSM) & Berterusan Jarak Jauh (PBJJ) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 13/11/2018) 

Draf Jadual Peperiksaan Akhir [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 03/12/2018) 


Penilaian Pengajaran Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2018-2019 & Pendaftaran Awal Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2018-2019 Program Prasiswazah FTSM [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 07/11/2018)


Pengesahan Pendaftaran Kursus FTSM (Program Prasiswazah) Semester 1 Sesi 2018/2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 19/10/2018)

Draf Jadual Peperiksaan Akhir [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 07/11/2018) 


Makluman Keputusan Peperiksaan FEP Semester 3 Sesi 2017/2018 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 18/10/2018)


Maklumat Penting Pendaftaran Program Eksekutif dan PBJJ (kecuali FTSM) Semester 1 Sesi Akademik 2018-2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 26/09/2018)


Makluman Keputusan Peperiksaan Semester 2 Sesi 2017/2018 (Kecuali FTSM) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 28/08/2018)


Makluman Keputusan Peperiksaan FTSM Semester 3 Sesi 2017/2018 [Selanjutnya](Kemaskini Terakhir: 19/08/2018)


Pengesahan Pendaftaran Kursus Semester 3 Sesi Akademik 2017/2018 Sarjanamuda Fakulti Ekonomi & Pengurusan [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 13/08/2018) 

Draf Jadual Peperiksaan Akhir [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 03/09/2018) 


Pengesahan Kursus dan Draf Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Semester 3 Sesi 2017/2018 BIT  [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 13/07/2018) 

Draf Jadual Peperiksaan Akhir [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 30/07/2018)


Per : Pertindihan Tarikh Peperiksaan Muet Sesi 3 (September) 2018 Dengan Peperiksaan Akhir Semester 3 Sesi Akademik 2017-2018

Merujuk kepada perkara di atas dan Kalendar Akademik 2017/2018, tarikh peperiksaan akhir bagi Semester 3 Sesi 2017/2018 telah dijadualkan pada 24 hingga 30 September 2018. Manakala tarikh Ujian Bertulis bagi MUET Sesi 3 (September) pula pada 29 September 2018. Oleh itu terdapat pertindihan tarikh bagi kedua peperiksaan tersebut.

Sehubungan itu, saudara/i dinasihatkan agar TIDAK mendaftar Peperiksaan MUET Sesi 3 (September) 2018. Sebarang permohonan untuk pertukaran tarikh peperiksaan dan menduduki Peperiksaan Gantian atas sebab menghadiri peperiksaan MUET adalah tidak dibenarkan.

Sekian, untuk makluman dan tindakan saudara/i. Terima kasih.


Surat Makluman Pendaftaran Semester 1 Sesi 2018/2019 Program Prasiswazah FTSM (Eksekutif) (Kemaskini Terakhir: 17/07/2018) 


Surat Makluman Pendaftaran Semester 1 Sesi 2018/2019 Program Siswazah FTSM (Sepenuh/Separuh Masa) (Kemaskini Terakhir: 17/07/2018) 


Panduan Perjalanan ke Dewan Besar UPM (Kemaskini Terakhir: 17/07/2018) 


Makluman Keputusan Peperiksaan FTSM Semester 2 Sesi 2017/2018 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 16/07/2018) 


Makluman Pengesahan UKM Kad Untuk Digunakan Semasa Majlis Konvokesyen Universiti Kebangsaan Malaysia ke-46 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 06/07/2018) 


Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP) Semester 2 Sesi Akademik 2017-2018 (Eksekutif (Kecuali FTSM) & PBJJ) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 12/06/2018) 


Makluman Penting: Penutupan Kaunter PKP Sempena Cuti Hari Raya Aidilfitri [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir:08/06/2018) 


Penutupan kaunter (hujung minggu) terutamanya pada cuti umum/cuti semester bagi tahun 2018. (Kemaskini Terakhir: 05/06/18)

Surat Penutupan Kaunter PKP 2018


MUET Sesi III (September) 2018 (Kemaskini Terakhir: 22/05/18)

Pendaftaran Ujian MUET sesi III (September) 2018 pusat UKM di bawah kendalian PKP dibuka pada 19 Mei hingga 25 Julai 2018.

Pendaftaran boleh dibuat dengan mengisi borang secara atas talian di link yang telah disediakan pada komputer pelajar di kaunter PKP. Yuran MUET 2018 adalah RM122.00.

Tarikh-tarikh penting MUET 2018:

Pendaftaran : 19 Mei - 25 Julai 2018

Ujian Speaking: 24 September - 2 Oktober 2018

Ujian Writing: 29 September 2018

Terima Kasih


Pengesahan Pendaftaran Kursus Semester 2 Sesi 2017/2018 (Eksekutif (Kecuali FTSM) & PBJJ) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 21/05/18)


Tarikh Penting Semester 1 sesi 2018/2019 Program Eksekutif & PBJJ (Kecuali FTSM)(Kemaskini Terakhir: 21/05/18)


Penilaian Pengajaran Kursus Semester 2 Sesi 2017/2018 & Pendaftaran kursus Awal Semester 1 Sesi 2018/2019 (Program Eksekutif & PBJJ) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 21/05/18)


Pendaftaran Kursus Semester 3 Sesi Akademik 2017-2018 (Program Prasiswazah Fakulti Ekonomi & Pengurusan - Eksekutif) & Tarikh-Tarikh Penting (Kemaskini Terakhir: 17/05/18)


Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP) Semester 2 Sesi Akademik 2017-2018 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 30/04/2018) 


Penilaian Pengajaran Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2017-2018 & Pendaftaran Awal Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2018-2019  [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 11/04/18)


Pengesahan Kursus & Draf Jadual Waktu Peperiksaan Semester 2 FTSM (Prasiswazah) Sesi Akademik 2017/2018 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 10/04/18)


Pendaftaran Kursus & Tarikh-tarikh Penting Semester 3 Sesi Akademik 2017-2018 Program Prasiswazah FTSM [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir : 03/04/18) 


Keputusan Peperiksaan Semester 1 Sesi Akademik 2017-2018 (Program Eksekutif, PBJJ & Blended Learning) (Kemaskini Terakhir: 13/03/2018) 
Saudara/i,

Sukacita dimaklumkan bahawa keputusan peperiksaan Semester 1 Sesi Akademik 2017-2018 (kecuali FTSM) akan dikeluarkan secara rasmi pada 19 Mac 2018. Saudara/i boleh menyemak keputusan peperiksaan di SMPE bermula pada tarikh tersebut.

Pusat Kembangan Pendidikan tidak akan mencetak keputusan peperiksaan rasmi untuk diedarkan kepada pelajar. Ini kerana saudara/i boleh mencetak sendiri keputusan peperiksaan tersebut di SMPE.

Terima kasih.

[Surat Makluman]


Pertindihan Tarikh Peperiksaan Muet Sesi Julai 2018 Dengan Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi Akademik 2017-2018 (Kemaskini Terakhir: 07/03/2018) 
Saudara/i

Merujuk kepada perkara di atas dan Kalendar Akademik 2017/2018, tarikh peperiksaan akhir bagi Semester 2 Sesi 2017/2018 telah dijadualkan pada 16 Julai hingga 5 Ogos 2018. Manakala tarikh Ujian Bertulis bagi MUET Sesi Julai 2018 (Sesi 2) pula pada 21 Julai 2018. Oleh itu terdapat pertindihan tarikh bagi kedua peperiksaan tersebut.

Sehubungan itu, saudara/i dinasihatkan agar TIDAK mendaftar Peperiksaan MUET Sesi Julai 2018 (Sesi 2). Sebarang permohonan untuk pertukaran tarikh peperiksaan dan menduduki Peperiksaan Gantian atas sebab menghadiri peperiksaan MUET adalah tidak dibenarkan.

Sekian, untuk makluman dan tindakan saudara/i. Terima kasih.


Per : Pertindihan Tarikh Peperiksaan Muet Sesi 3 2018 Dengan Peperiksaan Akhir Semester 3 Sesi Akademik 2017-2018 (Kemaskini Terakhir: 07/03/2018) 
Saudara/i

Merujuk kepada perkara di atas dan Kalendar Akademik 2017/2018, tarikh peperiksaan akhir bagi Semester 3 Sesi 2017/2018 telah dijadualkan pada 24 Julai hingga 30 September 2018. Manakala tarikh Ujian Bertulis bagi MUET Sesi Julai 2018 (Sesi 3) pula pada 29 September 2018. Oleh itu terdapat pertindihan tarikh bagi kedua peperiksaan tersebut.

Sehubungan itu, saudara/i dinasihatkan agar TIDAK mendaftar Peperiksaan MUET Sesi 3 2018. Sebarang permohonan untuk pertukaran tarikh peperiksaan dan menduduki Peperiksaan Gantian atas sebab menghadiri peperiksaan MUET adalah tidak dibenarkan.

Sekian, untuk makluman dan tindakan saudara/i. Terima kasih.


Makluman Penting Pendaftaran Program Siswazah & Prasiswazah Eksekutif & PBJJ (kecuali pelajar FTSM) Semester 2 Sesi Akademik 2017-2018 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir : 19/02/18) 


Makluman Pendaftaran Program FTSM (Prasiswazah & Siswazah ) Semester 2 Sesi 2017/2018 (Kemaskini Terakhir : 11/01/18) 


Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP) Semester 1 Sesi Akademik 2017-2018 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 29/12/2017) 


Penilaian Pengajaran Kursus Semester 1 Sesi 2017/2018 & Pendaftaran kursus Awal Semester 2 Sesi 2017/2018 (Semua Pelajar kecuali pelajar FTSM) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 5/12/2017) 


Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP)-BIT Prasiswazah Semester 1 Sesi Akademik 2017-2017 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 24/11/2017)


Pengesahan Kursus dan Draf Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2017/2018 (Program Eksekutif (kecuali FTSM) & PBJJ)) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 13/11/17)

Draf Jadual Peperiksaan Akhir


Penilaian Pengajaran Kursus Semester 1 Sesi 2017/2018 & Pendaftaran kursus Awal Semester 2 Sesi 2017/2018 (Prasiswazah FTSM) [Selanjutnya]  (Kemaskini Terakhir: 01/11/17)


Popups Powered By : XYZScripts.com