Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Makluman Penting Peperiksaan & Pengijazahan

 • Makluman Keputusan Peperiksaan Akhir FTSM (Prasiswazah) Semester 3 Sesi 2019/2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 17/09/2020) terkini


 • Makluman Keputusan Peperiksaan (Program Eksekutif & PBJJ) Semester 2 Sesi 2019/2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 26/08/2020) terkini


 • Makluman Keputusan Peperiksaan FTSM (Prasiswazah) [Selanjutnya] dan FTSM & FUU (Siswazah) [Selanjutnya] Semester 2 Sesi 2019/2020  (Kemaskini Terakhir: 18/08/2020) terkini


 • Makluman Keputusan Peperiksaan (Program Eksekutif & PBJJ) Semester 1 Sesi 2019/2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 05/03/2020)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan Peperiksaan Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Semester 1 Sesi 2019/2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 27/02/2020)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan FTSM (Prasiswazah) Semester 1 Sesi 2019/2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 29/01/2020)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan FTSM (Siswazah) Semester 1 Sesi 2019/2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 29/01/2020)


 • Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP) Semester 1 Sesi 2019/2020 Program Eksekutif (kecuali FTSM) & PBJJ [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 20/12/2019)


 • Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP) Semester 1 Sesi 2019/2020 (Prasiswazah FTSM) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 25/11/2019)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan FEP Semester 3 Sesi 2018/2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 18/10/2019)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan FTSM Semester 3 Sesi 2018/2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 05/09/2019)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan (Program Eksekutif, PBJJ & Blended Learning, kecuali FTSM) Semester 2 Sesi 2018/2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 26/08/2019)


 • Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan  (KMJP) Semester 3 Sesi 2018/2019 (Prasiswazah FTSM) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 09/08/2019)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan FTSM Semester 2 Sesi 2018/2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 23/07/2019)


 • Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP) Semester 2 Sesi 2018/2019 Eksekutif (Kecuali FTSM) & PBJJ) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 12/06/2019)


 • Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP) Semester 2 Sesi 2018/2019 (Prasiswazah FTSM) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 07/05/2019) 

Popups Powered By : XYZScripts.com