Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Makluman Penting Peperiksaan & Pengijazahan

 • Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP) Semester 1 Sesi 2019/2020 Program Eksekutif (kecuali FTSM) & PBJJ [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 20/12/2019) terkini


 • Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP) Semester 1 Sesi 2019/2020 (Prasiswazah FTSM) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 25/11/2019)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan FEP Semester 3 Sesi 2018/2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 18/10/2019)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan FTSM Semester 3 Sesi 2018/2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 05/09/2019)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan (Program Eksekutif, PBJJ & Blended Learning, kecuali FTSM) Semester 2 Sesi 2018/2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 26/08/2019)


 • Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan  (KMJP) Semester 3 Sesi 2018/2019 (Prasiswazah FTSM) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 09/08/2019)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan FTSM Semester 2 Sesi 2018/2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 23/07/2019)


 • Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP) Semester 2 Sesi 2018/2019 Eksekutif (Kecuali FTSM) & PBJJ) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 12/06/2019)


 • Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP) Semester 2 Sesi 2018/2019 (Prasiswazah FTSM) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 07/05/2019) 


 • Makluman Keputusan Peperiksaan (Program Eksekutif, PBJJ & Blended Learning, kecuali FTSM) Semester 1 Sesi 2018/2019  [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 11/03/2019)


 • Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP) Semester 1 Sesi Akademik 2018-2019 Eksekutif (Kecuali FTSM) & PBJJ) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 24/12/2018) 


 • Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP) Semester 1 Sesi Akademik 2018-2019 (FTSM) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 26/11/2018) 


 • Makluman Keputusan Peperiksaan FEP Semester 3 Sesi 2017/2018 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 18/10/2018)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan FTSM Semester 3 Sesi 2017/2018 [Selanjutnya](Kemaskini Terakhir: 19/08/2018)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan Semester 2 Sesi 2017/2018 (Kecuali FTSM)  [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 28/08/2018) • Makluman Keputusan Peperiksaan FTSM Semester 2 Sesi 2017/2018 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 16/07/2018) 


 • Makluman Pengesahan UKM Kad Untuk Digunakan Semasa Majlis Konvokesyen Universiti Kebangsaan Malaysia ke-46 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 06/07/2018) 


 • Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP) Semester 2 Sesi Akademik 2017-2018 (Eksekutif (Kecuali FTSM) & PBJJ) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 12/06/2018) 

 • Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP) Semester 2 Sesi Akademik 2017-2018 (Prasiswazah FTSM) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 30/04/2018) 

 • Keputusan Peperiksaan Semester 1 Sesi Akademik 2017-2018 (Program Eksekutif, PBJJ & Blended Learning) (Kemaskini Terakhir: 13/03/2018) 

Saudara/i,

Sukacita dimaklumkan bahawa keputusan peperiksaan Semester 1 Sesi Akademik 2017-2018 (kecuali FTSM) akan dikeluarkan secara rasmi pada 19 Mac 2018. Saudara/i boleh menyemak keputusan peperiksaan di SMPE bermula pada tarikh tersebut.

Pusat Kembangan Pendidikan tidak akan mencetak keputusan peperiksaan rasmi untuk diedarkan kepada pelajar. Ini kerana saudara/i boleh mencetak sendiri keputusan peperiksaan tersebut di SMPE.

Terima kasih.

[Surat Makluman]


 • Pertindihan Tarikh Peperiksaan Muet Sesi Julai 2018 Dengan Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi Akademik 2017-2018 (Kemaskini Terakhir: 07/03/2018) 

Saudara/i

Merujuk kepada perkara di atas dan Kalendar Akademik 2017/2018, tarikh peperiksaan akhir bagi Semester 2 Sesi 2017/2018 telah dijadualkan pada 16 Julai hingga 5 Ogos 2018. Manakala tarikh Ujian Bertulis bagi MUET Sesi Julai 2018 (Sesi 2) pula pada 21 Julai 2018. Oleh itu terdapat pertindihan tarikh bagi kedua peperiksaan tersebut.

Sehubungan itu, saudara/i dinasihatkan agar TIDAK mendaftar Peperiksaan MUET Sesi Julai 2018 (Sesi 2). Sebarang permohonan untuk pertukaran tarikh peperiksaan dan menduduki Peperiksaan Gantian atas sebab menghadiri peperiksaan MUET adalah tidak dibenarkan.

Sekian, untuk makluman dan tindakan saudara/i. Terima kasih.


 • Per : Pertindihan Tarikh Peperiksaan Muet Sesi 3 2018 Dengan Peperiksaan Akhir Semester 3 Sesi Akademik 2017-2018 (Kemaskini Terakhir: 07/03/2018) 

Saudara/i

Merujuk kepada perkara di atas dan Kalendar Akademik 2017/2018, tarikh peperiksaan akhir bagi Semester 3 Sesi 2017/2018 telah dijadualkan pada 24 Julai hingga 30 September 2018. Manakala tarikh Ujian Bertulis bagi MUET Sesi Julai 2018 (Sesi 3) pula pada 29 September 2018. Oleh itu terdapat pertindihan tarikh bagi kedua peperiksaan tersebut.

Sehubungan itu, saudara/i dinasihatkan agar TIDAK mendaftar Peperiksaan MUET Sesi 3 2018. Sebarang permohonan untuk pertukaran tarikh peperiksaan dan menduduki Peperiksaan Gantian atas sebab menghadiri peperiksaan MUET adalah tidak dibenarkan.

Sekian, untuk makluman dan tindakan saudara/i. Terima kasih.


 • Makluman Keputusan peperiksaan  Semester 1 Sesi 2017/2018 (FTSM) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 10/02/18)

 • Keputusan Peperiksaan FTSM Semester 2 Sesi 2016/2017. [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 18/07/17)


 • Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP) Semester 2 Sesi Akademik 2016-2017 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 02/05/2017)
Popups Powered By : XYZScripts.com