Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Maklumat Penting Kewangan

Makluman Penting Yuran Pengajian Semester Pendek (Kemaskini Terakhir: 13/03/2019) terkini

Bagi pelajar yang mengikuti Semester Pendek, bermula dari sesi pengajian 2016/2017, caj yuran pengajian akan dikenakan bagi semester pendek yang pertama berdasarkan kadar yuran pengajian semester pelajar. Sehubungan dengan itu, pelajar diminta untuk menjelaskan yuran tersebut sebelum minggu peperiksaan bermula. Pelajar boleh menyemak status yuran pengajian di laman web e-kewangan.

Sekian, terima kasih.

Popups Powered By : XYZScripts.com