Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Arkib Berita

[03/12/2018] Penilaian Pengajaran Kursus Semester 1 Sesi 2018/2019 & Pendaftaran Awal Kursus Semester 2 Sesi 2018/2019 Program Eksekutif dan PBJJ (Kecuali Program FTSM)

Saudara/i,   Penilaian Pengajaran Kursus Semester 1 Sesi 2018/2019 & Pendaftaran Awal Kursus Semester 2 Sesi 2018/2019 Program Eksekutif dan PBJJ (Kecuali Program FTSM) [Selanjutnya]

[03/12/2018] Pengesahan Pendaftaran Kursus Semester 1 Sesi 2018/2019 Program Eksekutif (Selain FTSM) & Berterusan Jarak Jauh (PBJJ) & Draf Jadual Peperiksaan Akhir

Saudara/i,   Pengesahan Pendaftaran Kursus Semester 1 Sesi 2018/2019 Program Eksekutif (Selain FTSM) & Berterusan Jarak Jauh (PBJJ) [Selanjutnya]   Draf Jadual Peperiksaan Akhir [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 03/12/2018) 

[30/11/2018] Penutupan Kaunter Kewangan Disebabkan Gangguan Capaian Sistem Maklumat Universiti (SMU)

Saudara/i,   Dimaklumkan bahawa Pusat Teknologi Maklumat (PTM), UKM akan menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan pangkalan data terpusat pada 30 November sehingga  2 Disember 2018 yang menyebabkan

[26/11/2018] Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP) Semester 1 Sesi Akademik 2018-2019 (FTSM)

Saudara/i,   Adalah dimaklumkan Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi Akademik 2018-2019 akan diadakan pada 31 Disember  2018 hingga 18 Januari 2019. Sehubungan itu, Kad Masuk

[23/11/2018] KWSP online (e-Pengeluaran)

Saudara/i, Makluman Penting: Dimaklumkan bahawa Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan mewajibkan penghantaran permohonan Pengeluaran Pendidikan melalui e-Pengeluaran bermula pada 26 November 2018. Pengeluaran pendidikan

[08/11/2018] Makluman Penting Bagi Graduan Konvokesyen 2018

Saudara/i, Adalah dimaklumkan bahawa emel jemputan untuk melengkapkan Maklumbalas Graduan 2018 telah dihantar ke emel saudara/i. Sila lengkapkan maklumbalas selewat-lewatnya pada 25 November 2018 seperti

[07/11/2018] Penilaian Pengajaran Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2018-2019 & Pendaftaran Awal Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2018-2019 Program Prasiswazah FTSM

Saudara/i,   Penilaian Pengajaran Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2018-2019 & Pendaftaran Awal Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2018-2019 Program Prasiswazah FTSM [Selanjutnya]   Terima Kasih.

[07/11/2018] Pengesahan Kursus dan Draf Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Semester I Sesi 2018/2019 FTSM (Prasiswazah)

Saudara/i,   Pengesahan Pendaftaran Kursus FTSM (Program Prasiswazah) Semester 1 Sesi 2018/2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 19/10/2018) Draf Jadual Peperiksaan Akhir [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 07/11/2018)    Terima

[1/11/2018] Makluman gangguan trafik bagi acara MFPC/UKM “Financial Freedom Run”

Saudara/i, Dimaklumkan bahawa Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Malaysian Financial Planning Council (MFPC) akan menganjurkan Financial Freedom Run pada 04 November 2018 (Ahad) di antara

[19/10/2018] Pengesahan Pendaftaran Kursus FTSM (Program Prasiswazah) Semester 1 Sesi 2018/2019

Saudara/i,   Pengesahan Pendaftaran Kursus FTSM (Program Prasiswazah) Semester 1 Sesi 2018/2019 [Selanjutnya].   Terima Kasih.  

Popups Powered By : XYZScripts.com