Makluman Penting Status Bahan Bacaan Sem 1 2017/2018

Adalah dimaklumkan bahawa bahan bacaan berikut masih tiada stok di PKP, Pihak PKP akan memaklumkan status tersebut dari masa ke semasa. Harap Maklum.

NO KOD KURSUS TAJUK KURSUS STATUS TERKINI
1. PPPG 2952 Wasiat Dan Hibah Dalam Islam. -Ada (12/10/17)
2. PPPY 1132 Maharat Al-Kitabah -Ada (20/10/17)  
3. SKAP 1013 Alam, Manusia & Budaya -Tukar tajuk
4. SKAG 1233 Manusia & cabaran Global -Ada (16/10/17)
5. SKMB 2093 Pengeditan teks bahasa melayu -Tukar Tajuk
6. SKMB 2113 Analisis Wacana Bahasa Melayu -Tiada
7. SKMK 2133 Budaya Popular -Tukar Tajuk
8. SKMB 3203 Falsafah Bahasa -Guna nota pensyarah
9. SKMB 3213 Pragmatik Bahasa Melayu -Ada
10. SKMB 3223 Lesikografi Bahasa Melayu -Tukar tajuk
11. SKPD 1053 Ketrampilan Berbahasa & Berkomunikasi -Tukar tajuk
12. SKPD 1013 Pengantar Sains Sosial -Ada
13. SKPD 1023 Teknologi Maklumat untuk Sains Sosial -Tiada
14. SKPX 1013 Sistem & Teori Psikologi -Ada (13/12/17) terkini
15. SKPX 1053 Motivasi & Emosi -Ada (13/12/17) terkini
16. SKPP 2014 Metodologi Penyelidikan -Tiada
17. SKPX 3013 Teori-teori Perkembangan Kerjaya -Tukar tajuk
18. SKPX 3033 Modifikasi Tingkahlaku -Tukar tajuk
19. SKPX 3153 Ergonomik -Tukar Tajuk
20. SKPD 1043 Pengantar Falsafah  Tiada
21. EPPA 2413 Undang-undang Komersial -Cetak/photostat buku lama
22. EPPA 2023 Perakaunan dan Pelaporan Kewangan II -Guna buku EPPA 2013
23. EPPA 4716 Kajian Kes Integrasi -Ada (31/10/17) 
24. EPPA 4133 Perakaunan Sektor Awam -Ada (31/10/17) 
25. EPPE 2423 Pengenalan kepada Fiqh Ekonomi -Ada (31/10/17) 
26. EPPM 3024 Pengurusan dan Strategi Pemasaran -Ada (25/10/17)
27. EPPM 3644 Kewangan Korporat dan Penstrukturan -Ada (25/10/17)
28. PPPJ 2363  Tamadun Islam Zaman Umawi dan Abasi -Ada (20/10/17)  

Kemaskini Terakhir: 31 Oktober 2017