Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP)-BIT Prasiswazah Semester 1 Sesi Akademik 2017-2017

Adalah dimaklumkan Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi Akademik 2016-2017 akan diadakan pada 26 Disember 2017 hingga 12 Januari 2018. Sehubungan itu, Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP) boleh dicetak di SMPE mulai 1 Disember 2017. [Selanjutnya]

 


Kemaskini Terakhir: 24 November 2017