Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Pengambilan Februari 2020 Kini Dibuka

PENGAMBILAN FEBRUARI 2020 KINI DIBUKA

”PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT”

KEMASUKAN KE PROGRAM SISWAZAH FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT UKM

SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2019/2020

SEPENUH MASA & SEPARUH MASA

PELUANG KEPADA SEMUA LEPASAN IJAZAH SARJANAMUDA DAN EKSEKUTIF IT UNTUK MELANJUTKAN PENGAJIAN!!!

 

PROGRAM PRASISWAZAH

Sarjanamuda Sains Komputer *

* Kuliah pada hujung minggu - Mod Separuh Masa

 

PROGRAM SISWAZAH

FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT

Sarjana Sistem Maklumat**

Sarjana Sains Komputer (Teknologi Perisian )**

Sarjana Sains Komputer (Kecerdasan Buatan)**

Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Maklumat)**

Sarjana Sains Komputer (Teknologi Rangkaian)**

Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Multimedia)**

Sarjana Keselamatan Siber -Kaedah Modular-

Sarjana Sains Data -Kaedah Modular-

Sarjana Informatik Kesihatan - Kaedah Modular -

* Pusat Kuliah: UKM Bangi

** Mod Kerja Kursus

 

Terma & Syarat    

*(Program-program di atas adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa)

*(Penawaran program tertakluk kepada jumlah minimum calon yang layak)

 

KELEBIHAN PROGRAM MELALUI PKP

▶ Semua aktiviti pembelajaran diadakan di luar waktu bekerja (kuliah hujung minggu/kuliah malam) – pengajian secara separuh masa

▶ Pakej yuran amat kompetitif, tiada kos terlindung dan boleh dibayar secara ansuran

▶ Sesi pembelajaran dikendalikan oleh pensyarah berkelayakan dan berpengalaman serta turut aktif menjalankan penyelidikan

▶ Penganugerahan Ijazah adalah sama seperti program-program yang ditawarkan secara sepenuh masa di Fakulti.

 

PEMBIAYAAN BAGI YANG LAYAK

PTPTN, KWSP & PSMB

 

HARI TERBUKA PKP!

23 November 2019 & 4 Januari 2020

9.00 pagi - 2.00 petang

Pusat Kembangan Pendidikan

(Ruang Legar Bangunan Wawasan UKM Bangi)

Popups Powered By : XYZScripts.com