Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Pengambilan Mac 2020 Kini Dibuka

”PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT”

KEMASUKAN KE PROGRAM PRASISWAZAH DAN SISWAZAH SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2019/2020

PROGRAM SEPARUH MASA

JOM BELAJAR DI UKM!

PROGRAM PRASISWAZAH

FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN

Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian

Sarjanamuda Perakaunan Dengan Kepujian

*      Pusat Kuliah: UKM Bangi, Kompleks PKP KL

Sarjanamuda Ekonomi Dengan Kepujian

*      Pusat Kuliah: UKM Bangi


PROGRAM SISWAZAH

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

Sarjana (Peningkatan Kualiti dan Produktiviti)

*       Pusat Kuliah: UKM Bangi

 

FAKULTI PENDIDIKAN

Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)

*       Pusat Kuliah:  SEMEO SEN Melaka

 

FAKULTI KEJURUTERAAN & ALAM BINA

Sarjana Sains (Pengurusan Industri dan Teknologi)

Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)

Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi dan Komputer)

*       Pusat Kuliah: UKM Bangi

 

FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN

Sarjana Ekonomi Islam

*       Pusat Kuliah: UKM Bangi

Sarjana Keusahawanan dan Inovasi -Penilaian Secara Berterusan-

*       Pusat Kuliah: Kompleks PKP KL

Sarjana Perakaunan

*             Pusat Kuliah: Kompleks PKP KL

 

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Sarjana Pengajian Islam

(Syariah / Usuluddin & Falsafah / Pengajian Dakwah & Kepimpinan / Pengajian Al- Quran & As – Sunnah / Pengajian Arab & Tamadun Islam )

*       Pusat Kuliah: UKM Bangi

 

Terma & Syarat       

*(Program-program di atas adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa)

*(Penawaran program tertakluk kepada jumlah minimum calon yang layak)

 

KELEBIHAN PROGRAM MELALUI PKP

▶ Semua aktiviti pembelajaran diadakan di luar waktu bekerja (kuliah hujung minggu/kuliah malam) – pengajian secara separuh masa

▶ Pakej yuran amat kompetitif, tiada kos terlindung dan boleh dibayar secara ansuran

▶ Sesi pembelajaran dikendalikan oleh pensyarah berkelayakan dan berpengalaman serta turut aktif menjalankan penyelidikan

▶ Penganugerahan Ijazah adalah sama seperti program-program yang ditawarkan secara sepenuh masa di Fakulti.

 

PEMBIAYAAN BAGI YANG LAYAK

PTPTN, KWSP & PSMB

 

HARI TERBUKA PKP !

23 November 2019 & 4 Jan 2020

9.00 pagi - 2.00 petang

Pusat Kembangan Pendidikan

(Ruang Legar Bangunan Wawasan UKM Bangi)

 

CARA MEMOHON

Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian di laman web http://www.ukm.my/pkp/tatacara-permohonan/ bermula 4 November 2019.

 

TARIKH TUTUP PERMOHONAN

15 Januari 2020

 

MAKLUMAT LANJUT

Laman web : www.ukm.my/pkp

Emel :  marketingpkp@ukm.edu.my

Facebook : www.facebook.com/pkpukm

Telefon : 03-8921 5642 / 5329 /3995 / 5898

Popups Powered By : XYZScripts.com