Pengumuman Penting

terkini Dimaklumkan bahawa kuliah LMCR2392 & LMCR2222 pada 16 & 17 DISEMBER 2017 adalah sama seperti pertemuan  pada sebelum ini di mana ada 2 kumpulan.
 .
Kump 1 – DKG126
Kump 2 – DK124
 .
Terima kasih

terkini Penentuan Kumpulan Pelajar Fakulti Pengajian Islam Pelajar Semester 1, Semester 3 Dan Semester 5 – Pusat Bangi Sahaja (Kemaskini Terakhir: 12/10/17)

Semester
Kumpulan
 Sem 1 Muat Turun
 Sem 3
 Sem 5

terkini Nama Penyeliaan PBJJ (Fakulti Pengajian Islam) bagi Semester 1 Sesi 2017/2018  (Kemaskini Terakhir: 28/11/17) :

                         Pelajar Semester 7 Sesi Kemasukan 2014 – 2015

Nama Program
Senarai Nama
 Syariah (Bangi) Muat Turun
 Syariah (Alor Setar) Muat Turun
 Syariah (Bukit Merah) Muat Turun
 Syariah (Kota Bharu) Muat Turun
 Syariah (Kota Kinabalu) Muat Turun
 Al-Quran dan As-Sunnah (Bangi) Muat Turun
 Dakwah dan Kepimpinan (Bangi) Muat Turun
 Dakwah dan Kepimpinan (Kuching) Muat Turun
 Arab & Tamadun Islam Muat Turun
 Usuluddin & Falsafah Muat Turun

terkini Permohonan Pelajar untuk Mengikuti Kursus Bimbingan Semester 2 Sesi 2016-2017 (11/05/17) [Selanjutnya]


terkini Senarai Nama Penyeliaan Latihan Ilmiah FSSK (Bahasa Melayu)  (30/03/17) [Selanjutnya]


terkini Syarat- syarat Permohonan Pengecualian Kredit/Unit Kursus Sarjanamuda Fakulti Pengajian Islam (08/01/16) : [Selanjutnya]