Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Pengumuman Penting Blended Learning

terkini Senarai Nama Penyelia & Kursus Prasyarat Sem 2 20182019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 02/04/18)


terkini Keputusan Kelayakan Bahasa Arab Sem 1 2018-2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 08/10/18)


terkini Bengkel Penulisan Artikel Jurnal Pengajian Islam, 2018 (Kemaskini Terakhir: 04/10/18)

Keperluan Penerbitan :

Semester Doktor Falsafah Sarjana (Penyelidikan) Sarjana
(Kerja Kursus dan Penyelidikan)
Mendaftar Mulai Sem 2 2009/2010 2 Jurnal 1 Jurnal dan 1 Penerbitan -
Mendaftar Mulai Sem 2 2010/2011 2 Jurnal 1 Jurnal 1 Penerbitan
Mendaftar Mulai Sem 1 2015/2016 2 Jurnal 1 Jurnal dan 1 Penerbitan 1 Jurnal
Mendaftar Mulai Sem 1 2018/2019 Dua (2) Artikel Jurnal Berindeks Scopus/ISI; ATAU sekurang-kurangnya

Satu (1) Jurnal Scopus/ISI DAN Satu (1) Artikel dari kategori berikut:

Jurnal Penerbit UKM dan Fakulti/Institut

Bab dalam Buku diterbitkan oleh penerbit tersenarai dalam

Thomson Reuters WoS atau Penerbit UKM atau MAPIM

Sekurangnya-kurangnya Satu (1) Artikel dari mana-mana kategori yang

berikut:

Jurnal ERA/Scopus/ISI;

Jurnal Penerbit UKM dan Fakulti/Institut atau tersenarai dalam MyJurnal (Malaysian Journal Management System) dari MyCite;

Bab dalam Buku diterbitkan oleh penerbit tersenarai dalam Thomson Reuters WoS atau Penerbit UKM atau MAPIM.

Satu (1) jurnal mestilah berwasit (SCOPUS/ERA/ISI/yang tersohor dalam bidang).

terkini  Senarai nama penyelia dan prasyarat Program Blended Learning sem 1 sesi 2018/2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 21/09/18)


terkini  Adalah dimaklumkan Keputusan Ujian Kelayakan Bahasa Arab Siswazah Semester 1 Sesi 2017/2018 untuk perhatian semua pelajar yang terlibat [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 20/10/17)


terkini  Senarai nama penyelia dan prasyarat Program Blended Learning sem 1 sesi 2017/2018 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 19/10/17)


terkini Senarai nama penyelia dan prasyarat Program Blended Learning sem 2 sesi 2016/2017 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 04/04/17


terkini Adalah dimaklumkan Keputusan Ujian Kelayakan Bahasa Arab Siswazah Semester 2 Sesi 2016/2017 untuk perhatian semua pelajar yang terlibat [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 03/04/17)


terkini Senarai nama penyelia dan prasyarat program Blended Learning sem 1 sesi 2016/2017 [Selanjutnya]


terkini Adalah dimaklumkan Keputusan Ujian Kelayakan Bahasa Arab Siswazah Semester 1 Sesi 2016/2017 untuk perhatian semua pelajar yang terlibat [Selanjutnya]


terkini Program Kolokium FPI kepada semua pelajar-pelajar Sarjana Blended Learning yang dijangka akan diadakan pada 6 Disember 2016. Untuk makluman, pelajar Sarjana Blended Learning perlu mengemukakan 1 Jurnal dan 1 penerbitan sebagai syarat bergraduat. Pelajar boleh juga terus melawat laman sesawang di conference.ukm.my/kaspi  (Kemaskini Terakhir: 21/09/16) 


terkini Senarai Nama Penyelia Dan Kursus Prasyarat Semester 2 Sesi 2015/2016 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 23/03/16)


Senarai Prasyarat Sem 2 Sesi 2014/2015 [Selanjutnya]. (Kemaskini Terakhir: 07/04/15) 

Popups Powered By : XYZScripts.com