Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Makluman Penting Eksekutif

 • Makluman Pendaftaran Pelajar Semasa dan Baharu Mod Eksekutif dan PBJJ (Termasuk Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat dan Fakulti Undang-Undang) Semester 1 Sesi 2020/2021 (Kemaskini Terakhir: 13/10/20) terkini
  1. Pendaftaran semua pelajar baharu bagi Semester 1 Sesi 2020/2021 akan dibuat secara dalam talian (online) melalui laman web berikut:

  2. Perkuliahan bagi Semester 1 Sesi 2020/2021 akan dibuat secara dalam talian (online) sehingga dimaklumkan kemudian.

  3. Sekiranya ada pertanyaan, sila hubungi pegawai berikut:

  4. Aktifkan emel siswa, www.ukm.my/speep (Rujuk garis panduan permohonan emel siswa)

  5. Mohon kad kampus, www.ukm.my/ukmcard (Rujuk garis panduan permohonan kad kampus)

  6. Pelajar boleh klik ini untuk aktifkan office 365 dan teams https://www.microsoft.com/en-us/education/products/office. Sila rujuk makluman di bawah:

  7. Join telegram pengajaran-ukm, https://t.me/joinchat/AAAAAE6LkuNwPml-7v-Fuw

 • Surat Pelepasan Bagi Perkuliahan Sem 1 Sesi Akademik 2020-2021 Program Sarjana Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 17/08/20) terkini

 • Senarai Penyeliaan Sarjana Pendidikan Mod Cuti Sekolah Semester 3 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 13/03/20)

 • Senarai Pelajar Baharu Mengikut Set - Psikologi Pendidikan, TESL & Pentadbiran Pendidikan - KSBB Semester 2 Sesi Akademik 2019-2020 (Kemaskini Terakhir: 13/03/20)
Program
#
Pentadbiran Perniagaan Set L1 Muat Turun
Pentadbiran Perniagaan Set L2 Muat Turun
Psikologi Pendidikan Set L1 Muat Turun
Psikologi Pendidikan Set L2 Muat Turun
TESL Set L1 Muat Turun
TESL Set L2 Muat Turun

Popups Powered By : XYZScripts.com