Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Makluman Penting Eksekutif

Senarai Penyeliaan Sarjana Pendidikan Mod Cuti Sekolah Semester 3 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 13/03/20) terkini


Senarai Pelajar Baharu Mengikut Set - Psikologi Pendidikan, TESL & Pentadbiran Pendidikan - KSBB Semester 2 Sesi Akademik 2019-2020 (Kemaskini Terakhir: 13/03/20) terkini

Program
#
Pentadbiran Perniagaan Set L1 Muat Turun
Pentadbiran Perniagaan Set L2 Muat Turun
Psikologi Pendidikan Set L1 Muat Turun
Psikologi Pendidikan Set L2 Muat Turun
TESL Set L1 Muat Turun
TESL Set L2 Muat Turun

Penawaran Kursus Pelajar Baharu Sarjana Pendidikan Semester Pengajian Pertama Semester 2 Sesi 2019-2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 11/03/20) terkini


Surat Pelepasan Kuliah Peperiksaan Akhir Program Sarjana Pendidikan (KSBB)  Sem 2 Sesi Akademik 2019-2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 05/03/20) terkini


Surat Pelepasan Kuliah Peperiksaan Akhir Program Sarjana Pendidikan (KSBB)  Sem 1 Sesi Akademik 2019-2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 24/12/19)


Surat Pelepasan Kuliah Peperiksaan Program Sarjana Pendidikan Pertemuan Ke 2 -  KSBB  Sem 1 Sesi Akademik 2019-2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 04/11/19)


Surat Pelepasan Kuliah Peperiksaan Program Sarjana Pendidikan - KSBB Sem 2 Sesi Akademik  2018-2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 18/06/19)


Surat Pelepasan Kuliah Program Sarjana Pendidikan - KSBB Sem 2 Sesi Akademik  2018-2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 10/05/19)


Surat Pelepasan Kuliah Program Sarjana Pendidikan - KSBB Sesi Akademik  2018-2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 13/03/19)


Surat Pelepasan Peperiksaan Semester 1 Sesi Akademik 2018-2019 Program Sarjana Pendidikan, Fakulti Pendidikan [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 04/01/19) 


Surat Pelepasan Kuliah Pertemuan Ke 2 Sem 1 Sesi 2018-2019 - KSBB [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 14/11/18)


Senarai Pelajar Kertas Ilmiah Kursus EPPM3093 Semester 1 Sesi 2018-2019 (Kuala Lumpur) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 22/10/18) 


Senarai Pelajar Kertas Ilmiah Kursus EPPM3093 Semester 1 Sesi 2018-2019 (Bangi) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 12/10/18) 


Senarai Nama Penyelia Diploma Siswazah Sains Kepolisan Sesi 2017-2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 10/10/18) 


Senarai Nama Penyelia Sarjana Kepolisan Sesi 2017-2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 27/07/18) 


Surat Pelepasan Bagi Perkuliahan Semester 1 Sesi Akademik 2018-2019, Program Sarjana Pendidikan, Fakulti Pendidikan [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 26/07/2018) 


Surat Pelepasan Exam Semester 2 Sesi Akademik 2017-2018 Program Sarjana Pendidikan, Fakulti Pendidikan [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 27/06/2018) 


Surat Pelepasan Doktor Falsafah Pendidikan Mod Cuti Sekolah [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 01/06/2018) 


Surat Sarjana Pendidikan Mod Cuti Sekolah [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 01/06/2018) 


Senarai Penyelia EPPM3093 Kertas Ilmiah Semester 2 Sesi Akademik 2017-2018 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 10/04/2018) 


Penawaran Kursus Semester 2 Sesi 2017-2018 Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 15/03/2018) 


Maklumat Yuran Pengajian & Akademik Program Siswazah Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 14/03/2018) 


Jadual Pertemuan Program Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 13/03/2018) 


Surat Pelepasan Projek [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 14/12/2017)


Penyeliaan BBA dan BE (Kemaskini Terakhir: 26/10/2017)

Kod Kursus
Pusat
#
EEPM3093 (BBA) Kuala Lumpur Muat Turun
Bangi Muat Turun
EEPE3996 (BE) Bangi Muat Turun
Popups Powered By : XYZScripts.com