Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Pengumuman Penting PBJJ

Pelajar Baharu Fakulti Pengajian Islam bagi Semester 1 Sesi Akademik 2020-2021 (Kemaskini Terakhir: 10/09/20)

‒ Tempoh Pendaftaran Kursus dalam SMPE (https://smp.ukm.my/smpe ):

    • Program Prasiswazah: 12 Oktober 2020 – 25 Oktober 2020 

‒ Taklimat Fakulti Pelajar PBJJ:

    • Fakulti Pengajian Islam (FPI) : 5 & 6 Oktober 2020, Online

Nama Penyeliaan PBJJ (Fakulti Pengajian Islam) bagi Semester 1 Sesi 2019/2020 (Kemaskini Terakhir: 18/10/19) :
Nama Program
Senarai Nama
Pusat Fiqh Kontemporari & Pematuhan Syariah (Bangi) Muat Turun
Pusat Kelestarian Turath Islami Muat Turun

 


Nama Penyeliaan PBJJ (Fakulti Pengajian Islam) bagi Semester 1 Sesi 2018/2019  (Kemaskini Terakhir: 19/10/18) :

Nama Program
Senarai Nama
Pusat Fiqh Kontemporari & Pematuhan Syariah (Bangi) Muat Turun
Pusat Fiqh Kontemporari & Pematuhan Syariah (JB) Muat Turun
Pusat Kelestarian Turath Islami Muat Turun
Pusat Akidah & Keamanan Global Muat Turun
Pusat Kesejahteraan Insan & Komuniti Muat Turun
Pusat Rantau Timur Tengah & Nusantara Muat Turun

Nama Penyeliaan PBJJ (Fakulti Pengajian Islam) bagi Semester 1 Sesi 2017/2018  (Kemaskini Terakhir: 28/11/17) :

Pelajar Semester 7 Sesi Kemasukan 2014 - 2015

Nama Program
Senarai Nama
 Syariah (Bangi) Muat Turun
 Syariah (Alor Setar) Muat Turun
 Syariah (Bukit Merah) Muat Turun
 Syariah (Kota Bharu) Muat Turun
 Syariah (Kota Kinabalu) Muat Turun
 Al-Quran dan As-Sunnah (Bangi) Muat Turun
 Dakwah dan Kepimpinan (Bangi) Muat Turun
 Dakwah dan Kepimpinan (Kuching) Muat Turun
 Arab & Tamadun Islam Muat Turun
 Usuluddin & Falsafah Muat Turun

 

Popups Powered By : XYZScripts.com