Penyelaras Program

Fakulti
Program
Penyelaras Program
Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

Sarjanamuda  Sastera dengan Kepujian – Pengajian Bahasa Melayu

Sarjanamuda Sains Sosial dengan Kepujian – Psikologi

Dr Mohammed Azlan Mis
No Tel : 03-8921 6572/3979
Emel: whg5026@ukm.edu.my

Fakulti Pengajian Islam
Sarjanamuda Pengajian Islam-Syariah
Sarjanamuda Pengajian Islam-Usuluddin & Falsafah
Sarjanamuda Pengajian Islam- Dakwah & Kepimpinan
Sarjanamuda Pengajian Islam- Pengajian Al-Quran & Al Sunnah
Sarjanamuda Pengajian Islam- Bahasa Arab dan Tamadun Islam
Dr Noor Lizza Mohamed Said
No Tel : 03-8921 5507
Emel : lizza@ukm.edu.my

 

Pusat CITRA
Kursus Citra Universiti, CITRA
Puan Azizah Ya’akob
No Tel : 03-8921 7617
Emel : aziey@ukm.edu.my
Kursus Citra Bahasa Inggeris, CITRA
Pn. Azlina Aris
No Tel : 03-8921 6886
Emel:ina_aris@ukm.edu.my
Kursus Citra Kompetensi, CITRA
Prof Madya Dr. Kadir Ariffin
No Tel : 03-8921 4181
Emel : kadir@ukm.edu.my
Kursus Citra Keusahawanan, CITRA
Dr Umi Asma’ Mokhtar
No Tel : 03-8921 6714
Emel: umimokhtar@ukm.edu.my