Penyelaras Program

Fakulti
Program
Nama Penyelaras
Fakulti Pengajian Islam
▸ Sarjana Pengajian Islam (Syariah)
▸ Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
▸ Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
▸ Sarjana Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah)
▸ Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Arab dan Tamadun)
Dr. Wan Fariza Alyati Wan Zakaria
No Tel: 03-8921 5556
Emel:aufaa@ukm.edu.my
Fakulti Pendidikan
▸ PhD Pendidikan
▸ Sarjana Pendidikan
Encik Jamalul Lail Bin Abdul Wahab
No Tel : 03-8921 626288
Emel : jamall64@ukm.edu.my
Fakulti Ekonomi & Pengurusan
▸ PhD Ekonomi
▸ Sarjana Ekonomi Islam
Dr Hairunnizam Wahid
No Tel : 03-8921 3453
Emel :hairun@ukm.edu.my