Penyelaras Program

Fakulti
Program
Nama Penyelaras
Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan (Untuk Pelajar Antarabangsa)

Dr. Zaleha Yazid
No Tel : 03-8921 5932
Emel :leyha@ukm.edu.my

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan), FSSK

Dr. Azmi Aziz
No Tel : 03-8921 5469
Emel : mailto:abaz@ukm.edu.my

Fakulti Perubatan

Doktor Perubatan Kerjasama UKM-UNPAD-MARA

Prof Dr Norfilza Mohd Mokhtar
No Tel : 03-914558610
Emel :norfilza@ppukm.ukm.edu.my
Fakulti Kejuruteraan

Dwi Ijazah UKM – UDE

Dr Mohd Fais Mansor
No Tel : 03-8921 6335
Emel : m.mansor@ukm.edu.my
Pusat CITRA
Kursus Citra Universiti, CITRA
Puan Azizah Ya’akob
No Tel : 03-89217617
Emel : aziey@ukm.edu.my
Kursus Citra Bahasa Inggeris, CITRA
Pn. Azlina Aris
No Tel : 03-8921 6886
Emel :ina_aris@ukm.edu.my
Kursus Citra Kompetensi, CITRA
Prof Madya Dr Kadir Arifin
No Tel : 03-8921 4181
Emel : kadir@ukm.edu.my
Kursus CITRA Keusahawanan, CITRA
Dr Umi Asma’ Mokhtar
No Tel : 03-8921 6714
Emel : umimokhtar@ukm.edu.my