Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Penyelaras Program Blended Learning

Fakulti
Program
Nama Penyelaras
Fakulti Pengajian Islam

Sarjana Pengajian Islam (Syariah)


Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)


Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)


Sarjana Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah)


Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Arab dan Tamadun)

Dr. Wan Fariza Alyati Wan Zakaria
No Tel: 03-8921 5556
Emel: aufaa@ukm.edu.my
Fakulti Pendidikan

PhD Pendidikan


Sarjana Pendidikan

Encik Jamalul Lail Bin Abdul Wahab
No Tel: 03-8921 6288
Emel: jamall64@ukm.edu.my
Fakulti Ekonomi & Pengurusan

PhD Ekonomi


Sarjana Ekonomi Islam

Dr Hairunnizam Wahid
No Tel : 03-8921 3453
Emel: hairun@ukm.edu.my
Popups Powered By : XYZScripts.com