Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web PKP UKM

Penyelaras Program Eksekutif

Fakulti
Program
Penyelaras Program
Fakulti Ekonomi & Pengurusan
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian (Eksekutif)
Kuala Lumpur & Bangi
En Abdullah Sanusi Othman
No Tel: 03-8921 3579
Emel: asza@ukm.edu.my
Sarjana Muda Perakaunan
Kuala Lumpur
Dr. Mohd Mohid Rahmat
No Tel: 03-8921 5751
Emel: mohead@ukm.edu.my

Bangi
Dr. Mara Ridhuan Che Abdul Rahman
No Tel: 03-8921 3407
Emel: mara@ukm.edu.my

Sarjana Muda Ekonomi
Dr. Hairunnizam Wahid
No Tel: 03-8921 3453
Emel: hairun@ukm.edu.my
Sarjana Perakaunan
Dr Amizawati Mohd Amir
No Tel: 03-8921 3427
Emel: amiza@ukm.edu.my
Sarjana Keusahawanan & Inovasi
Lt Kdr (B) Dr Lokhman Hakim Osman
No Tel: 03-8921 4985
Emel: lokhman@ukm.edu.my
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat
Sarjana Muda Sains Komputer

Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian (Pembangunan Sistem Multimedia)

Dr Dahlila Putri Binti Dahnil Sikumbang
No Tel: 03-8921 6831
Emel: dahlilaputri@ukm.edu.my
Fakulti Undang-Undang

Sarjana Harta Intelek


Sarjana Undang-Undang Perniagaan

Dr Hanim Kamaruddin
No Tel: 03-8921 6386
Emel: hanim@ukm.edu.my
Fakulti Sains & Teknologi
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri
Dr Syazwani Mohd Fadzil
No Tel: 03-8921 3049
Emel: syazwanimf@ukm.edu.my
Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti & Produktiviti)
Cik Faridatulazna Ahmad Shahabuddin
No Tel: 03-8921 5893
Emel: azna@ukm.edu.my
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina
Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi dan Komputer)
Dr. Norazreen Abd Aziz
No Tel: 03-8911 6335
Emel: norazreen@ukm.edu.my
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)

Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi)

PM Ir Dr Rizauddin Ramli
No Tel: 03-8911 7022
Emel: rizauddin@ukm.edu.my
Fakulti Perubatan
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan)
Dr Halim Ismail
No Tel: 03-9145 8783
Emel: halimismail@ppukm.ukm.edu.my
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan)
PM Dr Azimatun Noor Aizuddin
No Tel: 03-91458782
Emel: azimatunnoor@ppukm.ukm.edu.my / azimatunnoor@gmail.com
Fakulti Pendidikan

Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah)

Encik Jamalul Lail Bin Abdul Wahab
No Tel: 03-8921 6288
Emel: jamall64@ukm.edu.my
Pusat CITRA
Kursus Citra Universiti, CITRA
Puan Azizah Ya'akob
No Tel: 03-8921 7617
Emel: aziey@ukm.edu.my
Kursus Citra Bahasa Inggeris, CITRA
Pn. Azlina Aris
No Tel: 03-8921 6886
Emel: ina_aris@ukm.edu.my
Kursus Citra Kompetensi, CITRA
Prof Madya Dr. Kadir Arifin
No Tel: 03-8921 4181
Emel: kadir@ukm.edu.my
Kursus Citra Keusahawanan, CITRA
Dr Umi Asma' Mokhtar
No Tel: 03-8921 6714
Emel: umimokhtar@ukm.edu.my

 

Popups Powered By : XYZScripts.com