Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Penyelaras Program Eksekutif

Fakulti
Program
Penyelaras Program
Fakulti Ekonomi & Pengurusan
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian (Eksekutif)
Kuala Lumpur & Bangi
En Abdullah Sanusi Othman
No Tel: 03-8921 3579
Emel: asza@ukm.edu.my
Sarjana Muda Perakaunan
Kuala Lumpur
Dr. Mohd Mohid Rahmat
No Tel: 03-8921 5751
Emel: mohead@ukm.edu.my

Bangi
Dr. Mara Ridhuan Che Abdul Rahman
No Tel: 03-8921 3407
Emel: mara@ukm.edu.my

Sarjana Muda Ekonomi
Dr. Hairunnizam Wahid
No Tel: 03-8921 3453
Emel: hairun@ukm.edu.my
Sarjana Perakaunan
Prof. Madya Dr. Mohd Rizal Bin Palil
No Tel: 03-8921 5769
Emel: mr_palil@ukm.edu.my
Sarjana Keusahawanan & Inovasi
Encik Ahmad Raflis Bin Che Omar
No Tel: 03-8921 3419
Emel: raflis@ukm.edu.my
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat
Sarjana Muda Sains Komputer

Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian (Pembangunan Sistem Multimedia)

Dr Dahlila Putri Dahnil Sikumbang
No Tel: 03-8921 6831
Emel: dahlilaputri@ukm.edu.my
Fakulti Undang-Undang

Sarjana Harta Intelek


Sarjana Undang-Undang Perniagaan

Prof. Madya Dr. Ruzian Markom
No Tel: 03-8921 8443
Emel: ruzian@ukm.edu.my
Fakulti Sains & Teknologi
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri
Dr Syazwani Mohd Fadzil
No Tel: 03-8921 3049
Emel: syazwanimf@ukm.edu.my
Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti & Produktiviti)
Prof. Madya Dr. Nur Riza Bt. Mohd. Suradi
No Tel: 03-8921 3593
Emel: nrms@ukm.edu.my
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina
Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi dan Komputer)
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)

Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi)

PM Ir Dr Rizauddin Ramli
No Tel: 03-8911 7022
Emel: rizauddin@ukm.edu.my
Fakulti Perubatan
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan)
Dr Halim Ismail
No Tel: 03-9145 8783
Emel: halimismail@ppukm.ukm.edu.my
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan)
PM Dr Azimatun Noor Aizuddin
No Tel: 03-91458782
Emel: azimatunnoor@ppukm.ukm.edu.my / azimatunnoor@gmail.com
Fakulti Pendidikan

Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah)

Encik Jamalul Lail Bin Abdul Wahab
No Tel: 03-8921 6288
Emel: jamall64@ukm.edu.my
Pusat CITRA
Kursus Citra Universiti, CITRA
Dr. Jamsari Bin Alias
No Tel: 03-8921 6912
Emel: jamsari@ukm.edu.my
Kursus Citra Bahasa Inggeris, CITRA
Pn. Azlina Aris
No Tel: 03-8921 6886
Emel: ina_aris@ukm.edu.my
Kursus Citra Kompetensi, CITRA
Kursus Citra Keusahawanan, CITRA
Dr Umi Asma' Mokhtar
No Tel: 03-8921 6714
Emel: umimokhtar@ukm.edu.my

 

Popups Powered By : XYZScripts.com