Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Penyelaras Program PBJJ

Fakulti Program Penyelaras Program
Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan Sarjanamuda  Sastera dengan Kepujian - Pengajian Bahasa Melayu


Sarjanamuda Sains Sosial dengan Kepujian - Psikologi

Dr Siti Marziah Binti Zakaria
No Tel: 03-8921 5236
Emel: marziah@ukm.edu.my
Fakulti Pengajian Islam Sarjanamuda Pengajian Islam - Syariah


Sarjanamuda Pengajian Islam - Usuluddin & Falsafah


Sarjanamuda Pengajian Islam - Dakwah & Kepimpinan


Sarjanamuda Pengajian Islam - Pengajian Al-Quran & Al Sunnah


Sarjanamuda Pengajian Islam - Bahasa Arab dan Tamadun Islam

Dr Noor Lizza Mohamed Said
No Tel: 03-8921 5507
Emel: lizza@ukm.edu.my
Pusat CITRA Kursus Citra Universiti, CITRA Pn Azizah Ya'akob
No Tel: 03-8921 7617
Emel: aziey@ukm.edu.my
Kursus Citra Bahasa Inggeris, CITRA Pn Azlina Aris
No Tel: 03-8921 6886
Emel: ina_aris@ukm.edu.my
Kursus Citra Kompetensi, CITRA Prof Madya Dr. Kadir Ariffin
No Tel : 03-8921 4181
Emel : kadir@ukm.edu.my
Kursus Citra Keusahawanan, CITRA Dr Umi Asma' Mokhtar
No Tel : 03-8921 6714
Emel: umimokhtar@ukm.edu.my
Popups Powered By : XYZScripts.com