Penyelaras Program

Fakulti
Program
Nama Penyelaras
Fakulti Ekonomi & Pengurusan
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian
Kuala Lumpur & Bangi
En Abdullah Sanusi Othman
No Tel : 03-8921 3579
Emel : asza@ukm.edu.my
Sarjanamuda Perakaunan
Kuala Lumpur
Dr. Mohd Mohid Rahmat
No Tel: 03-8921 5751
Emel: mohead@ukm.edu.my
Bangi
Dr. Mara Ridhuan Che Abdul Rahman
No Tel : 03-8921 3407
Emel : mara@ukm.edu.my
Sarjanamuda Ekonomi
Dr. Hairunnizam Wahid
No Tel : 03-8921 3453
Emel : hairun@ukm.edu.my
Sarjana Perakaunan
Sarjana Perakaunan – Merlimau
Sarjana Perakaunan – Kota Kinabalu

 

Dr Amizawati Mohd Amir
No Tel : 03-89213427
Emel : amiza@ukm.edu.my
Sarjana Keusahawanan dan Inovasi
En Mhd Suhaimi Ahmad
No Tel : 03-8921 3755
Emel : mhsuh@ukm.edu.my
Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Komputer
Sarjanamuda Teknologi Maklumat (Sains Komputer)
Sarjanamuda Sains Komputer
Dr Azizi Abdullah
No Tel : 03-8921 6656
Emel : azizi@ftsm.ukm.edu.my
Sarjanamuda Teknologi Maklumat (Pengajian Multimedia)
Sarjanamuda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian (Pembangunan Sistem Multimedia)
Dr.Tengku Siti Meriam Tengku Wook
No Tel : 03-8921 6665
Emel : tsmeriam@ukm.edu.my
Sarjana Teknologi Maklumat – Sains Komputer

Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Maklumat Pengurusan)

Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Komputer)- Kota Kinabalu

Prof Madya Dr. Kamsuriah Ahmad
No Tel : 03-8921 7088
Emel : kamsuriah@ukm.edu.my
Fakulti Undang-undang
Sarjana Harta Intelek
Sarjana Undang-Undang Perniagaan
Dr. Asma Hakimah Abd. Halim
No Tel : 03-8921 6388
Emel:hakimah@ukm.edu.my
Fakulti Sains & Teknologi
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri

Dr. Syazwani Mohd Fadzil
No Tel : 03-8921 3049
Emel : syazwanimf@ukm.edu.my
Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti & Produktiviti) Cik Faridatulazna Ahmad Shahabuddin
No Tel : 03-8921 5893
Emel:azna@ukm.edui.my
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina
Sarjana Kejuruteraan(Komunikasi dan Komputer)
Prof Madya Dr. Mandeep Singh A/LJ it Singh
No Tel : 03-8921 6448
Emel : mandeep@eng.ukm.my
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi)
Prof Dr. Jaharah A. Ghani
No Tel : 03-8921 6505
Emel : jaharah@eng.ukm.my
Fakulti Perubatan
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan)
Dr Hanizah Mohd Yusoff
No Tel : 03-91455904
Emel: drhanie@ppukm.ukm.edu.my / drhanizah@gmail.com
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan)
Prof. Madya Dr Azimatun Noor Aizuddin
No Tel: 03-91458782
Emel: azimatunnoor@ppukm.ukm.edu.my / azimatunnoor@gmail.com
Fakulti Pendidikan
Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah)
Encik Jamalul Lail Bin Abdul Wahab
No Tel : 03-8921 626288
Emel : jamall64@ukm.edu.my
Semua Fakulti
PHD Industri
Dr Faizal K.P Kunchi Mohamed
No Tel : 03-8921 5475
Emel : faizalm@ukm.edu.my
Pusat CITRA
Kursus Citra Universiti, CITRA
Puan Azizah Ya’akob
No Tel : 03-8921 7617
Emel : aziey@ukm.edu.my
Kursus Citra Bahasa Inggeris, CITRA
YM Raja Hanani Raja Mushahar
No Tel : 03-8921 7601
Emel : rhrm@ukm.edu.my
Kursus Citra Kompetensi, CITRA
Prof Madya Dr. Kadir Arifin
No Tel : 03-8921 4181
Emel : kadir@ukm.edu.my
Kursus Citra Keusahawanan, CITRA
Dr Zulkifli Mohamad
No Tel : 03-89216898
Emel : zulmadani@ukm.edu.my