Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Peraturan Am Kewangan Program Eksekutif & PBJJ

Mohon untuk baca dengan lebih lanjut berkaitan Peraturan Am Kewangan Program Eksekutif & PBJJ bagi memudahkan semua urusan pelajar.

Pelajar juga boleh merujuk soalan-soalan lazim berkaitan Kewangan Pelajar di FAQ.

Popups Powered By : XYZScripts.com