Pertanyaan

Untuk sebarang pertanyaan dan maklum balas mengenai program/ kursus yang ditawarkan, sila hubungi:

Unit Latihan, Jabatan Pembangunan Program & Pemasaran
Pusat Kembangan Pendidikan, Aras 2, Bangunan Wawasan,
Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor.
☎: 03-8921 5642/5329/ 5898/3995 | ?: 03-8925 1391
: marketingpkp@ukm.edu.my
facebook : www.facebook.com/pkpukm
Website : www.ukm.my/pkp