Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Laman Web Pusat Kembangan Pendidikan

Makluman / Notis Tentang Perubatan Pelajar

Perkara ini adalah tertakluk kepada Skim Perubatan Pelajar (SPP), Pusat Kembangan Pendidikan (PKP). Skim ini terpakai kepada semua pelajar PKP yang berdaftar dibawah program Eksekutif dan Program Berterusan Jarak Jauh (PBJJ). Bagi pelajar PKP yang berdaftar dibawah program UKM International, sila rujuk Pusat Kesihatan Universiti (PKU) untuk maklumat lanjut.

Semua pelajar layak untuk mendapatkan rawatan di Pusat Kesihatan Universiti (PKU), Universiti Kebangsaan Malaysia sepanjang tempoh pengajian. Selain daripada PKU, pelajar boleh mendapatkan rawatan di Klinik Panel atau Hospital sebagaimana berikut:

 

1 Kampus Bangi Poliklinik UKM Kesihatan, Seksyen 15, Bangi
2 Kampus Kuala Lumpur Klinik Reddy
3 Semua Hospital Kerajaan kecuali Hospital Putrajaya.
4 Semua Hospital Universiti kecuali Pusat Perubatan Universiti Malaya

 

[PENTING] 

Pelajar hanya boleh mendapatkan rawatan di Klinik Panel selepas waktu operasi PKU (bagi pelajar Kampus Bangi) sahaja. Skim hanya akan menanggung rawatan dengan bayaran RM40.00 untuk satu-satu sesi rawatan. Jika rawatan yang dilalui oleh pelajar memakan kos melebihi RM40.00, pelajar perlu membayar sendiri kos lebihan tersebut.

Surat Jaminan

Jika pelajar memerlukan Surat Jaminan (Guarantee Letter-GL) daripada PKP, pelajar hendaklah membuat permohonan untuk mendapatkan Surat Jaminan daripada PKP dengan menghubungi unit HESA melalui emel hesapkp@ukm.edu.my atau ke kaunter unit HESA di Aras 1, Bangunan Wawasan, Pusat Kembangan Pendidikan.

[PERHATIAN] Skim Perubatan Pelajar PKP TIDAK akan menanggung kos bagi rawatan sepertimana berikut:

 • Rawatan kosmetik;
 • Rawatan materniti (mengandung dan melahirkan anak);
 • Rawatan untuk penyakit yang telah didiagnos sebelum mendaftar ke UKM (pre­existing medical conditions);
 • Penyakit kronik seperti kencing manis, penyakit jantung, darah tinggi, kanser dan sebagainya;
 • Peralatan bantuan perubatan (seperti cermin mata, tongkat, kerusi roda) atau "prosthesis", anggota badan palsu, "implant" dan sebagainya;
 • Ujian saringan;
 • Rawatan selain di Hospital Kerajaan / Klinik Kerajaan (Hospital Putrajaya dikecualikan kerana hanya menyediakan perkhidmatan kelas 1, dan pelajar tidak layak kelas 1); dan
 • Rawatan di Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) kecuali kes kecemasan berhampiran hospital tersebut.

 

 

[PERHATIAN] Pelajar tidak layak untuk mendapatkan rawatan atau Surat Jaminan bagi rawatan di hospital sekiranya sedang:

 1. Menangguh / menggantung pengajian;
 2. Bercuti semester (kecuali terdapat temujanji yang dibuat semasa dalam semester pengajian. Kes seperti ini surat jaminan akan dikeluarkan secara manual, atas budi bicara Pusat Kesihatan); dan
 3. Dalam tempoh menunggu konvokesyen (Skim berakhir selepas menerima keputusan peperiksaan akhir).
Nota:
1. Surat Jaminan tidak akan dikeluarkan terus selepas permohonan dibuat oleh pelajar kerana unit HESA perlu memohon pandangan dan pertimbangan daripada Pegawai Perubatan dari Pusat Kesihatan Universiti (PKU) UKM. Jika Pegawai Perubatan mengesahkan permohonan pelajar, barulah Surat Jaminan akan dikeluarkan oleh unit HESA.
2. Pelajar yang ingin memohon Surat Jaminan disarankan untuk menyerahkan salinan laporan kesihatan yang telah disahkan oleh Pegawai Perubatan dari Klinik atau Hospital yang berkaitan.
3. Jika pelajar tidak mempunyai sebarang laporan kesihatan, pelajar disarankan untuk berjumpa dengan Pegawai Perubatan PKU UKM untuk mendapatkan kelulusan dan pengesahan daripada pegawai berkenaan. Surat Iringan akan diberikan kepada pelajar yang memohon

Jika anda memerlukan sebarang maklumat lanjut, unit HESA boleh dihubungi melalui emel hesapkp@ukm.edu.my

Waktu Operasi Pusat Kesihatan UKM

Isnin – Khamis 07:30 pagi – 12:45 tengah hari
2:00 petang – 5:15 petang
Jumaat 07:30 pagi – 12:00 tengah hari
02:45 petang – 5:15 petang
Unit Kecemasan 07:30 pagi – 10:00 malam

Tel        : 03-8921 5087
Fax       : 03-8921 3683
Emel    : pkesihatan@ukm.my

Popups Powered By : XYZScripts.com